Vergoedingen gestalttherapie 2019

Tarieven

Er worden verschillende tarieven gehanteerd, afhankelijk van uw inkomen en uw situatie. (De tarievenlijst is op aanvraag beschikbaar).

Voorwaarden en vergoeding

Vergoeding is in vele gevallen gedeeltelijk mogelijk indien je aanvullend verzekerd bent. Ik word namelijk door de meeste zorgverzekeraars vergoed vanuit de aanvullende ziektekostenverzekering omdat ik lid ben van gerenomeerde beroepsverenigingen die de kwaliteit van mijn begeleiding waarborgen. Zo ben ik lid van de NVAGT, NBGT, NAP, EAGT en de RBCZ, sta ik in de Zorggids en in “Vergelijk en Kies” te vinden onder ‘Rooseboom’.  Dit heeft voor jou de volgende consequenties:

  • Je kunt ook zonder een verwijsbrief van jouw huisarts bij mij terecht.
  • Je hebt geen verplicht eigen risico, dat bij de basisverzekering wel eerst door jezelf moet worden betaald.
  • Kinderen tot 18 jaar zijn vaak gratis meeverzekerd. Dit betekent dat elk meeverzekerd kind ook recht heeft op vergoeding.
    Kort gezegd: Als je bijvoorbeeld recht hebt op een vergoeding van € 500,-  per jaar, dan heeft elk van je kinderen ook recht op € 500,- vergoeding per jaar.

Veel zorgverzekeraars vergoeden gestalttherapie vanuit de aanvullende zorgverzekering. De vergoeding valt onder de noemer alternatieve- complementaire geneeswijzen. Om als cliënt voor vergoeding in aanmerking te komen, is het belangrijk dat je een aanvullend zorgpakket hebt afgesloten.

Gestalttherapie wordt door vele zorgverzekeraars gezien als een vorm van alternatieve geneeswijzen. Soms helpen alternatieve of complementaire geneeswijzen beter dan behandelmethodes uit de reguliere geneeskunde of zijn ze simpelweg een goede aanvulling op de reguliere geneeskunde.

De behandelingen, onderzoeken, cursussen en/of consulten moeten een medisch karakter hebben, anders wordt de therapie doorgaans niet vergoed. Ook groepsbehandelingen zijn vaak niet toegestaan.

Ook moet de gestalttherapeut aangesloten zijn bij een door de zorgverzekeraar erkende beroepsvereniging. Deze beroepsverenigingen waarborgen de kwaliteit en professionaliteit van de werkzame gestalttherapeuten. Voor gestalttherapie zijn er twee beroepsverenigingen, de Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie (NVAGT) en de Nederlandse Beroepsvereniging voor Gestalttherapie (NBGT). Sommige zorgverzekeraars herkennen beide beroepsverenigingen.

  • Anderzorg, Azivo, Besured, CZ, CZdirect, De Friesland, De Goudse, Delta Lloyd, IZA IZZ, Kiemer, Menzis, National Academic, OHRA, ONVZ, PNOzorg, Promovendum, United Consumers, Univé, VGZ, VvAA, ZEKUR erkennen de NBGT.
  • Aevitae, Anderzorg, Avéro Achmea, CZ, CZdirect, De Friesland, Delta Lloyd, FBTO, Kiemer Menzis, OHRA, ONVZ, OZF, PNOzorg, PMA, Salland, VvAA, Zilveren Kruis enZieZo erkennen de NVAGT.  
  • Besured, IZZ, National Academic, Promovendum, United Consumers, Univé, VGZ en ZEKUR maken onderdeel uit van de VGZ-verzekeringsgroep. Deze groep stelt de aanvullende voorwaarde dat de gestalttherapeut niet alleen is aangesloten bij een beroepsvereniging, maar ook bij de overkoepelende organisaties RBCZ of bij de NAP wanneer de gestalttherapeut tevens als ECP therapeut staat geregistreerd.
  • Bij sommige zorgverzekeraars, zoals Anderzorg, Azivo, Menzis moet de gestalttherapeut zelf ook erkend worden door de zorgverzekeraar.  De therapeut is dan terug te vinden in de zorggids/zorgvinder op de website van de verzekeraar. Bij andere verzekeraars is registratie bij een koepelorganisatie vereist, zoals de SRBAG, RBCZ en NAP.

De factuur:

  • Op de factuur van de therapie moeten ook de ABG-codes van zowel de hulpverlener als de praktijk vermeld staan. Hetzelfde geldt voor de beroepsvereniging waarvan de therapeut lid is. Als de therapeut lid is van de RBCZ moet ook het logo van de RBCZ op de factuur staan plus het lidmaatschapsnummer van de RBCZ.

Zorgverzekeraar Interpolis is sinds dit jaar gestopt met het vergoeden van de meeste alternatieve geneeswijzen en is daarom niet in het onderstaande overzicht opgenomen. De onderstaande zorgverzekeraars vergoeden gestalttherapie wel vanuit de aanvullende zorgverzekering, mits er aan de voorwaarden is voldaan. Er geldt geen verplicht eigen risico.

Hieronder worden de zorgverzekeraars genoemd die de NBGT, NVAGT, RBCZ, NAP erkennen.

De onderstaande vergoedingen en tarieven hebben betrekking op de aanvullende zorgverzekering in 2019. Voor de specifieke en bindende polisvoorwaarden kan men kijken op de website van de zorgverzekeraar. Aan de vergoedingen hieronder kunnen geen rechten worden ontleend. 

Zie bij onderstaande tabel voor meer informatie over vergoeding per zorgverzekeraar:

Vergoedingen

Nederlandse VERGOEDINGEN EN PREMIES GESTALTTHERAPIE 2019 

Op http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/gestalttherapie

vind je van alle zorgverzekeraars de volledig geactualiseerde premies, voorwaarden en vergoedingen gestalttherapie voor 2019.

Gestalttherapie wordt in Nederland al jaren door de meeste zorgverzekeringen geheel of gedeeltelijk vergoed aan cliënten van door de NVAGT gecertificeerde therapeuten.
Met ingang van 2011 dienen die therapeuten echter ook aangesloten te zijn bij zogeheten koepelorganisaties. Zo’n koepelorganisatie staat garant voor therapeuten van meerdere beroepsverenigingen, waardoor de afwikkeling van vergoedingen voor de zorgverzekeringen eenvoudiger is geworden.

Afhankelijk van de koepel waarbij de therapeut is aangesloten, verschilt de wijze van vergoeden.  Soms kan er betaald worden uit de het basispakket van de zorgverzekering en in dat geval dient de therapeut meestal de declaratie in. In andere situaties kan er vergoed worden uit de aanvullende verzekering en dan dient de cliënt zelf de declaratie in bij de zorgverzekeraar.

De meeste therapeuten hebben op hun eigen website informatie over hun lidmaatschappen en hun registraties, hun prijzen en vergoedingen en de wijze van declareren. Kijk bij therapeuten.

Je kunt ook op de websites van je zorgverzekering kijken of en hoe zij gestalttherapie vergoeden. Webinfo is hierbij overigens meestal betrouwbaarder dan medewerkers aan de telefoon, die niet altijd correct geïnformeerd zijn. En omdat veel zorgverkeringen fusies zijn aangegaan, kan het even zoeken zijn naar je ‘eigen’ zorgverzekeraar. Soms vind je gestalttherapie onder alternatieve psychologische zorg, alternatieve gezondheidszorg, mentale zorg, psychosociale zorg, of eerstelijns psychologische zorg.

De meest bekende verzekeraars zijn:

Verder is het zaak je verzekeringspolis te raadplegen voor de noodzaak van verwijzing door huisarts (is bijvoorbeeld verplicht bij zorgverzekering Salland. Zij willen die verwijzing samen met de eerste declaratie ontvangen) en/of toestemming vooraf van de verzekeraar.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend!