Vergoedingen gestalttherapie 2020

Tarieven
Er worden verschillende tarieven gehanteerd voor individuele therapie, relatietherapie en groepstherapie. (De tarievenlijst is op aanvraag beschikbaar).

Voorwaarden en vergoeding
Vergoeding is in vele gevallen gedeeltelijk mogelijk indien je aanvullend verzekerd bent. Ik word namelijk door de meeste zorgverzekeraars vergoed vanuit de aanvullende ziektekostenverzekering omdat ik lid ben van erkende beroepsverenigingen die de kwaliteit van mijn begeleiding waarborgen. Zo ben ik lid van de NVAGT, NVPA, NBGT, NAP, EAGT en de RBCZ, sta ik in de Zorggids en in “Vergelijk en Kies” te vinden onder ‘Rooseboom’.  Dit heeft voor jou de volgende consequenties:

  • Je kunt ook zonder een verwijsbrief van jouw huisarts bij mij terecht.
  • Je hebt geen verplicht eigen risico, dat bij de basisverzekering wel eerst door jezelf moet worden betaald.
  • Kinderen tot 18 jaar zijn vaak gratis meeverzekerd. Dit betekent dat elk meeverzekerd kind ook recht heeft op vergoeding.
    Kort gezegd: Als je bijvoorbeeld recht hebt op een vergoeding van € 500,-  per jaar, dan heeft elk van je kinderen ook recht op € 500,- vergoeding per jaar.

Veel zorgverzekeraars vergoeden psychosociale therapie en gestalttherapie vanuit de aanvullende zorgverzekering. De vergoeding valt onder de noemer alternatieve- complementaire geneeswijzen. Om als cliënt voor vergoeding in aanmerking te komen, is het belangrijk dat je een aanvullend zorgpakket hebt afgesloten.

Mocht je aanvullend verzekerd zijn èn indien je psychosociale therapie of gestalttherapie op mijn praktijk volgt, dan kun je mogelijk via de aanvullende verzekering in aanmerking komen voor een (gedeeltelijke) vergoeding van de alternatieve geneeswijzen. De onderstaande 2 links hebben betrekking op vergoedingen en tarieven vanuit de  aanvullende zorgverzekering in 2020. Voor de specifieke en bindende polisvoorwaarden kan je kijken op de website van de zorgverzekeraar. Aan de lijst met vergoedingen hieronder kunnen geen rechten worden ontleend. Voor vergoeding kunt u op de volgende 2 linken kijken:

Psychosociale therapie: https://nvpa.org/verzekeringen/public

Gestalttherapie: https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/gestalttherapie

Bij sommige zorgverzekeraars gelden nog wat aanvullende voorwaarden:

  • de VGZ-verzekeringsgroep. Deze groep stelt de aanvullende voorwaarde dat de gestalttherapeut niet alleen is aangesloten bij een beroepsvereniging, maar ook bij de overkoepelende organisaties RBCZ of bij de NAP wanneer de gestalttherapeut tevens als ECP therapeut staat geregistreerd.
  • Bij sommige zorgverzekeraars, zoals Anderzorg, Azivo, Menzis moet de gestalttherapeut zelf ook erkend worden door de zorgverzekeraar.  De therapeut is dan terug te vinden in de zorggids/zorgvinder op de website van de verzekeraar. Bij andere verzekeraars is registratie bij een koepelorganisatie vereist, zoals de SRBAG, RBCZ en NAP.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend!

Je kunt ook op de websites van je zorgverzekering kijken of en hoe zij psychosociale therapie of gestalttherapie vergoeden. Webinfo is hierbij overigens meestal betrouwbaarder dan medewerkers aan de telefoon, die niet altijd correct geïnformeerd zijn. Soms vind je gestalttherapie onder alternatieve psychologische zorg, alternatieve gezondheidszorg, mentale zorg, psychosociale zorg, of eerstelijns psychologische zorg.

Psychosociale therapie en gestalttherapie wordt door vele zorgverzekeraars gezien als een vorm van alternatieve geneeswijzen. Soms helpen alternatieve of complementaire geneeswijzen beter dan behandelmethodes uit de reguliere geneeskunde of zijn ze simpelweg een goede aanvulling op de reguliere geneeskunde.

Als psychosociaal therapeut en gestalttherapeut ben ik aangesloten bij de door de meeste zorgverzekeraars erkende beroepsverenigingen. Deze beroepsverenigingen waarborgen de kwaliteit en professionaliteit van de werkzame gestalttherapeuten en psychosociaal therapeuten. Voor de psychosociale therapie ben ik lid van de NVPA (Nederlandse Verbond voor Psychologen en Agogen). Voor gestalttherapie ben ik lid van drie beroepsverenigingen, de Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie (NVAGT) en de Nederlandse Beroepsvereniging voor Gestalttherapie (NBGT) en de Europese Associatie voor Gestalttherapie (EAGT). Tevens ben ik lid van  de NAP, de RBCZ en ben ik ECP-therapeut (Europees gecertificeerd psychotherapeut).

Gestalttherapie wordt in Nederland al jaren door de meeste zorgverzekeringen geheel of gedeeltelijk vergoed aan cliënten van door de NVAGT gecertificeerde therapeuten. Met ingang van 2011 dienen die therapeuten echter ook aangesloten te zijn bij zogeheten koepelorganisaties. Zo’n koepelorganisatie staat garant voor therapeuten van meerdere beroepsverenigingen, waardoor de afwikkeling van vergoedingen voor de zorgverzekeringen eenvoudiger is geworden.

De meeste therapeuten hebben op hun eigen website informatie over hun lidmaatschappen en hun registraties, hun prijzen en vergoedingen en de wijze van declareren.