Wat is een ECP-therapeut?

Wat is het ECP?
Europees gecertificeerd psychotherapeut

The Euro Certificate Psychotherapy

Het European Certificate of Psychotherapy (ECP)
wordt verleend door de European Association for Psychotherapy (EAP). Doel van de EAP is een Europese standaard voor de Psychotherapist European Registered®. De NAP heeft daarom gekozen voor het nieuwe begrip ‘Psychotherapy ER’ en spreekt over de Europees geregistreerde therapeut [september 2010]. Uitgangspunt daarbij is de ‘Strasbourg Declaration on Psychotherapy’opgesteld in 1990.

Deze stelt:

  1. Psychotherapie is een onafhankelijke wetenschappelijke discipline, waarbij de opleiding leidt tot een zelfstandig en vrij beroep;
  2. De opleiding tot therapeut is derhalve een opleiding op hoog, gekwalificeerd en wetenschappelijk niveau waarbij de pluriformiteit van psychotherapeutische behandelwijzen wordt gegarandeerd;
  3. Een volwaardige opleiding tot therapeut omvat theorie, zelfervaring en praktijk onder supervisie. Tevens wordt over andere psychotherapeutische behandelwijzen voldoende kennis verworven;
  4. Een psychotherapeutische opleiding kan op grond van diverse vooropleidingen gevolgd worden, in het bijzonder op grond van opleidingen in de mens- en sociale wetenschappen.