Wat zijn mijn deskundigheden?

Registraties,  kwalificaties, lidmaatschappen en gevolgde opleidingen
Drs. Sibylle A.E. Rooseboom is afgestudeerd als psycholoog in de Klinische Psychologie in 1988 aan de Radboud universiteit te Nijmegen en zij heeft de gestalttherapie opleiding afgerond in 1998 bij B.O.L.T  te Nieuwaal. Tevens is zij creatief therapeut. Zij heeft een psychologenpraktijk en een gestalttherapiepraktijk. in Twente.

Registraties

 • Geregistreerd in het B.I.G.-register als gezondheidszorgpsycholoog, nummer  69049261525, (1998)
 • Geregistreerd in het Europees Gecertificeerd psychotherapeut, ECP-NL-309 (2003)
 • Geregistreerd als Lichaamsgericht werkend psycholoog NIP

Kwalificaties

 • Aantekening Psychodiagnostische Vaardigheden
 • Psycholoog NIP
 • Registerpsycholoog NIP
 • Kinder- en Jeugdpsycholoog
 • GZ-psycholoog met B.I.G. registratie (niet praktizerend)
 • Lichaamsgericht werkend psycholoog NIP
 • Europees gecertificeerd psychotherapeut (ECP-houder)
 • Gestalttherapeut en lichaamsgeoriënteerd therapeut
 • Groepstherapeut vanuit gestalttherapie (experiëntiële therapie)
 • EFT (emotional focused therapy) relatietherapeut (gevorderd)
 • EMDR-trainer
 • Mindfulnesstrainer
 • Trainer (hoog)gevoelige kinderen, pubers en volwassenen
 • Trainer wijze ouders
 • Hooggevoeligheidscoach
 • Creatief therapeut (werken met beeldende middelen zoals klei, tekenen, schilderen, stembevrijding, fotomateriaal, dromen, e.d.)

Gevolgde opleidingen

 • Psychologie, universiteit te Nijmegen (lid van de NIP, BIG-geregistreerd GZ-psycholoog)
 • Gestalttherapie-opleiding bij BOLT te Nieuwaal (Bewustzijns Ontwikkeling en Leertherapie) en nu lid van de NVAGT,  EAGT, NAP, RBCZ, NVPA
 • Lichaamswerk (bio-energetica en lichaamsgeoriënteerde psychotherapie) bij BOLT te Nieuwaal
 • Relatie-groepstherapie- gezinstherapie vanuit gestalttherapie bij F.M.S. te Turnhout, België
 • EFT (emotional focuses therapy, relatietherapie-opleiding (gevorderd)
 • Contactgericht spelen en leren met kinderen met autisme De Parel te Enschede
 • EFT (emotional focuses therapy) relatietherapie-opleiding (gevorderd)
 • Growing minds; ontwikkelingsstimulering van kinderen met autisme in Florida, Verenigde Staten
 • Creatief therapeut bij Psychosynthese Academie

Lidmaatschappen

Sibylle Rooseboom is als gestalt0 en lichaamsgeoriënteerd therapeut lid van de volgende beroepsverenigingen: