Ervaringen uitgedrukt in kernwaarden

Ik leer graag van de ervaringen van cliënten. Elke behandeling wordt daarom afgesloten met een evaluatie. Hieruit blijkt dat de waardering van het aanbod hoog is. Cliënten geven aan dat mijn benadering respectvol, integer, rustgevend, professioneel, vertrouwd, warm, oprecht, steunend en confronterend is.

Kernwoorden
De kernwoorden die hierbij vaak terugkomen is:

 • rustgevend en doortastend
 • steunend en confronterend
 • grenzen aan durven gevend en ruimte biedend
 • bezinnend en bevrijdend
 • geeft kracht en rust
 • duidelijk, direct en warm invoelend
 • biedt snel inzicht in gevoel en emoties
 • legt de vinger op de zere plek
 • humoristische en een serieuze aanpak
 • geen standaardhulpverlening; oog voor mij als unieke cliënt
 • zich erkend en gezien voelen
 • zichzelf mogen zijn en worden

Uitspraken van cliënten over mijn praktijk na hun therapie

 • Ik voel mezelf weer krachtiger in het leven staan
 • Ik voel een betere balans tussen gevoel en verstand
 • Ik ben niet meer zo bang voor het leven, mijn draagkracht is gegroeid
 • Ik voel me erkend en gezien als mens, mijn zelfacceptatie is sterk toegenomen
 • Ik kan stress-situaties veel beter aan, ik voel veel meer evenwicht in mijzelf

Tevredenheidonderzoek onder cliënten
Ook in 2021 is er een tevredenheidonderzoek gedaan bij cliënten, die mijn praktijk hebben bezocht.

In dit onderzoek is gevraagd  naar:

 • waardering informatieverstrekking
 • waardering inspraak (zoals meebeslissen in de hulpverlening en bepalen van de doelstelling)
 • waardering hulpverlening (deskundigheid, vertrouwen, respect, steun)
 • waardering resultaat van hulpverlening (tijdsduur begeleiding, meer greep op problemen, beter om kunnen gaan met problematische situaties,  goed regelen van verwijzing)
 • waardering algemeen (totale hulpverlening, tips en adviezen)

Het rapportcijfer voor de totale hulpverlening in 2021 is een ruime 8,5.