Werken aan je dromen

Dromen geven ons belangrijke aanwijzingen omtrent onze dieperliggende wensen en problemen.
Dromen spreken een eigen symbolische taal, die je niet zomaar verstaat.
Dromen geven ons beelden van verdrongen of afgewezen delen van ons zelf.

Het allerbelangrijkste is: dromen geven ons de mogelijkheid tot groei en verandering van onszelf door bewust stil te staan bij de droom en deze tot expressie te brengen.

Drie soorten dromen:
1. Existentiële dromen: geven het huidige leven weer. De ‘ik’ is gehaast, bang, verlamd, gevangen of ziek.
2. Zelfreflectie dromen: de ‘ik’ denkt over het gebeuren na, verbaast zich of doet iets dat het eigenlijk niet wil doen (begin van een verandering).
3. Actieve participatiedromen: de ‘ik’ neemt actief deel aan het gebeuren en geeft er ook wendingen aan (het veranderingsproces in werking).

Angst- en herhalingsdromen zijn heel belangrijk. Dromen waarin men niet weet waar of hoe te gaan, waar men de weg kwijt is, zijn typisch voor het begin van een veranderingsproces. Dromen waarin men van gedaante verandert, wijzen op een psychologische verandering.

We beleven droombeelden soms als nachtmerries, benauwdheden, als verrassend realistisch en soms ook als absurd. De ‘ïk’ in de droom is het eigen persoonlijke gezichtspunt zoals het nu is. Alles waar de ‘ik’ bang voor is of afwijst, zijn ontwikkelingsblokkades, die de verandering in de weg staan. De ‘ik’ bestrijdt daarom nieuwe of verdrongen krachten die zich aandienen. Dromen kunnen eng zijn, maar in feite zijn het onze vrienden. Een droom brengt ons groei.

Nieuwe identiteit
Alle elementen uit een droom zijn delen van ons zelf: droomdieren, – dingen, – mensen en de droom-ik. In dromen dienen zich zowel nieuwe, groeiende delen als stagnerende delen van de persoonlijkheid aan. De wijze waarop die elementen op elkaar reageren, zijn afspiegelingen van hoe de ‘ik’ in de loop van het leven wel of niet geblokkeerd is geraakt om te groeien. Dromen geven de mogelijkheid ons zelfbeeld (dat wat we denken dat we zijn) te veranderen, waardoor nieuwe kwaliteiten en onderdrukte vermogens tot onze persoonlijkheid kunnen gaan behoren. Door dromenwerk leren we onze persoonlijke waarheid zien. Dat kan soms pijnlijk of angstig zijn, als het gaat om zaken die we niet graag onder ogen willen komen, zoals boosheid of afgunst. Maar ook verrassend, als we kwaliteiten tegenkomen die we niet bij onszelf vermoedden, zoals het genieten van vrije expressie van gevoel en humor. Door onze verborgen kwaliteiten te ontdekken en toe te laten, kunnen we een nieuwe identiteit ontwikkelen: we kunnen telkens opnieuw worden wie we in wording zijn. Onze ’ik’ is veranderlijk, omdat ons leven ook steeds verandert.