WkkGZ en SCAG

Ik zal al het  mogelijke doen jou de begeleiding te bieden die je nodig hebt. Een goed onderling contact is daarbij heel belangrijk. Gelukkig zijn de meeste mensen op mijn praktijk erg tevreden over de begeleiding die zij krijgen.

Gestalttherapie is bij uitstek mensenwerk, de ontmoeting van jezelf én de ander in de therapeutische relatie. Het is dus onvermijdelijk dat ook hier gevoelens van onbegrip of tijdelijke onvrede kunnen optreden.

Het is de kunst en mijn uitdrukkelijke wens om uitgerekend dit rechtstreeks, betrokken en met wederzijds respect bespreekbaar en werkbaar te kunnen maken binnen de therapeutische relatie en te verbinden met het ontwikkel vraagstuk van jou(jullie) als client(en). Als je ontevreden bent over bepaalde zaken stel ik het prijs dat je deze onvrede/klacht met mij bespreekt. Als het niet lukt om er samen uit te komen kunt u gebruik maken van een klachtenregeling van mijn beroepsvereniging, de NVPA https://www.nvpa.org/klacht-indienen Tevens ben ik lid van de beroepsvereniging voor gestalttherapie, de NVAGT. Deze beroepsvereniging hanteert een klachtenprotocol. Bovendien is het bijzonder dat daarnaast dat zowel de cliënt als de therapeut al in een vroeg stadium een vertrouwenspersoon kunnen consulteren. Toch kan het zijn dat u zich wilt beroepen op een onafhankelijke, vanuit overheidswege ingestelde geschillencommissie. Dat kan dit uiteraard ook. Hieronder vindt u hierover informatie.

Vandaar dat ik ook per 01/01/2017 ben aangesloten bij de SCAG. Bij deze vind je de link voor de website van het SCAG. http://www.scag.nl

bewijs van inschrijving SCAG

Wat regelt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)?

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze wet is op 1 januari 2016 ingegaan.