Creatieve therapie: o.m. kleien, schilderen en tekenen

Gestalttherapie is niet alleen praten, maar juist beleven
We geven expressie aan onszelf door taal, door gebaren, door ons lijf, door dromen. Je kunt je ook expressie geven en jezelf uiten via muziek, tekenen, schilderen en kleien, e.d.. In alles wat je doet of niet doet druk je jezelf uit en laat je jezelf zien. Deels doe je dit bewust, maar een groot deel van hoe je jezelf uit gaat onbewust. In hoe je jezelf wel of niet uit kun jij jezelf leren kennen. In gestalttherapie zijn juist naast praten andere werkvormen zoals creatieve therapie ontwikkeld om tot zelfervaring en zelfkennis te komen. De basis is altijd de ervaring van jezelf, vooral de ervaring van je zelf in het hier en nu. Belangrijke manieren in gestalttherapie om jezelf te uiten zijn: werken met lichaamsbeleving, met beeldende middelen en met dromen.

Wat is creatieve therapie en wat is een creatieve sessie?
Door ervaringen letterlijk zichtbaar en voelbaar te maken, krijg je meer zicht op je innerlijk, op wat er dieper van binnen in je omgaat. Het zelfgemaakte beeld geeft een concrete en tastbare weerspiegeling van de emoties die een probleem of klacht in jou teweeg kan brengen. Door deze specifieke methode (waarvoor geen kunstzinnig talent nodig is) komen onaffe zaken tot expressie. De verwerking van  onaffe zaken, met onverwerkte gevoelens, leidt tot verandering en meer helderheid in de communicatie met jezelf en met anderen. De therapie kan helpen bij het vinden van een nieuwe balans en kwaliteit in je leven. Bij beeldende therapie is er aandacht voor jezelf in vorm en beweging. Hierdoor wordt de basis steviger in jezelf, kom je steviger op je eigen benen te staan en neemt je levendigheid toe.

Als creatief therapeut maak ik gebruik van diverse creatieve en kunstzinnige werkvormen zoals fotografie, schrijven, muziek, tekenen, schilderen, boetseren. In de therapie kan ik samen met jou kiezen om te werken met beeldende middelen zoals verf, klei, krijt, tekenmateriaal e,d,. Jij werkt met je eigen creativiteit waarbij het niet van belang is of je goed kunt tekenen of kleien. In een creatieve sessie kom je gemakkelijker in contact met het emotionele brein en je wordt ontvankelijker voor je intuïtie. Je wordt begeleid in het vormgeven aan je gevoelens, problemen en behoeften. Vaak laat ik het werken met beeldende middelen vooraf gaan door lichaamsoefeningen, korte mediatie en/of visualisaties om jou dichter bij je gevoel en je beleving te brengen. Tijdens deze fase schenk je aandacht aan de signalen die je lichaam je geeft. Je lichaam weet immers alles al, nog voor je het je bewust bent. Daarna ga je aan de slag met materialen zoals verf, krijt of klei om je lichamelijke gewaarwordingen in een beeld vorm te geven.

Hoe werkt creatieve therapie?
Door het werken met beeldende middelen leer je met aandacht naar je innerlijk te luisteren. Hierdoor krijg je voor jezelf meer ruimte in jezelf, in je omgeving, met anderen en met jezelf. Als jij vanuit deze aandacht contact maakt met de beeldende materialen worden jouw zintuigen geactiveerd. Jouw emotionele beleving wordt gestimuleerd door de aandachtige fysieke beweging en de lichamelijke ervaring van de beeldende activiteit. Je beleving kan je in het materiaal tot expressie brengen. Zo kunnen onverwerkte emoties zichtbaar en voelbaar worden. Door bijvoorbeeld de klei te bewerken door te knijpen, wroeten of strelen, kan jou dit bewustzijn geven op een aantal behoeften en gevoelens die vaak in ons dagelijks leven in onszelf worden tegengehouden. Vanuit je lichaamsbeleving kun je leren schilderen en tekenen wat er dieper van binnen in je omgaat.

Tijdens de sessies leer je je gevoelens te uiten en te benoemen. Je leert pijn te aanvaarden en te accepteren, oude wonden te helen en jezelf en anderen te vergeven. Je vergroot je eigen draagkracht en kunt beter opkomen voor jezelf. Je leert de signalen van je lichaam te verstaan en erop te vertrouwen. Je leert te accepteren dat misschien niet alles oplosbaar is, maar dat je wel een keuze hebt in de manier waarop je met problemen om gaat. Je leert hoe je je eigen geluk en welzijn kunt vergroten.

Gezien willen worden, je gevoelens willen uiten, contact met je kinderen willen hebben, levendiger willen zijn, om kunnen gaan met fysieke klachten, leren aan te pakken wat op je pad komt. Soms is de balans zoek en ervaar je in plaats van geluk steeds vaker ongenoegen en pijn.Individuele therapie kan helpen je te realiseren dat pijn en geluk bij elkaar horen. Om geluk te kunnen ervaren is het juist nodig dat je verdriet en pijn durft toe te laten. Ook al wil je dat soms niet, misschien uit angst het verdriet niet te kunnen dragen.

De essentie van creatieve therapie
Belangrijk is de intensiteit waarmee je het beeld creëert en minder de kwaliteit van de creatie. Door beeldend te werken, druk je (onbewust) veel meer uit dan je bewust kunt verwoorden in gesproken taal. Daardoor laat dit werk vaak beter zien waar je je bevindt in het hier en nu en waar je tegenaan loopt of kun je juist uitbeelden, waar je nog geen woorden voor had.

De volgende stap is om energie en taal te geven aan jouw beeld.

Dit is de belangrijkste stap in het proces omdat hier het onbewuste uitgebeelde en het bewust uitspreken bij elkaar komen. De betekenis van het beeld wordt vertaald naar je dagelijkse leven.

Als dit je aanspreekt zijn creatieve sessies iets voor jou. Reken voor een creatieve sessie op ongeveer anderhalf uur.