Wat is gestalttherapie?
Gestalttherapie is een ervaringsgerichte therapie en heeft als doel dat je (emotioneel) stevig op je eigen benen (leert) staan en zelf verantwoordelijkheid neemt voor jouw doen en laten.

Gestalttherapie als kans
Gestalttherapie geeft jou de kans om gevoelens, jouw verlangens, ideeën, gedachten en handelingen beter op elkaar af te stemmen. Gestalttherapie leert jou het verschil ervaren tussen: ‘ik wil’ en ‘ik moet’ en tussen ‘ik kan niet’ en ‘ik wil niet’. Via gestalttherapie kun jij leren waardering op te brengen voor de verschillen tussen jou en de ander én kun je leren daar creatief mee om te gaan.

Echt contact maken
Volgens de gestalttheorie is contact voor mensen even noodzakelijk als zuurstof en water. Om die reden wordt de gestalttherapie de psychotherapie van het CONTACT genoemd.  Uitgangspunt bij gestalttherapie is dat jij contact met jezelf, met jouw omgeving en met anderen gaat ervaren. Volgens de gestaltbenadering ervaar je als mens psychische problemen wanneer het contact met jouw omgeving verstoord is en je niet in staat bent om dat te herstellen. Wanneer je jouw contactproces met jouw omgeving of met jezelf onderbreekt (bijv. je trekt je terug uit het contact), blijft een behoefte onvervuld, belemmert het je groei en zit je met een onaffe zaak (of onafgemaakte gestalt). Op dat punt groeit je bewustzijn niet. Wanneer dat contactproces alsnog voortgang kan vinden door het opsporen van die onaffe zaken (vaak is dat oud zeer) door te  verwerken en los te laten, wordt de onaffe zaak voltooid (voltooien van de gestalt) en groei je alsnog! In het opsporen van onaffe zaken zijn lichamelijke klachten, angsten, irritaties, gevoelens van onvrijheid, lusteloosheid, rusteloosheid, psychosomatische klachten, dromen, etc.  van groot belang.

Je lichaam liegt niet
Als therapeut sta ik niet alleen stil bij jouw problemen zelf, maar leg ik juist meer nadruk  op de manier waarop je ze ervaart. De aandacht is vooral gericht op wat jouw zintuigen waarnemen en wat je lijfelijk ervaart. Dat geeft vaak een directer antwoord op levensvragen dan jouw gedachten. Door je te concentreren op het lichamelijke en zintuigelijke, leer je opnieuw contact te maken met je eigen beleving en op creatieve wijze met je problemen om te gaan.  Vanuit een nieuwe manier van kijken en ervaren van jezelf, verander je je gedachten en je gedrag.

Diepgang in je contacten
Gestalttherapie is op eigen benen staan, iets dat iedereen kan leren. Deze zelfwerkzaamheid helpt jou met de bevrijding van onnodige zelfbeperkingen: angst, verwarring, lusteloosheid e.d. Deze onplezierige verschijnselen, waar we allemaal bij tijden aan lijden, brengen we zelf teweeg. Je kunt bewuster leren worden en kiezen hoe je reageert op de onplezierige gebeurtenissen in je leven. En bewust worden dat je zelf een grote bijdrage hebt aan je ongemakken in plaats van aannemen dat je eenmaal “zo in elkaar zit” en al je energie gebruiken om het met jezelf uit te houden. Onze cultuur leert ons namelijk dat het belangrijker is te voldoen aan de verwachtingen, die de omgeving aan ons stelt, dan onze innerlijke behoeften als leidraad te nemen. Hierdoor vervreemden we van ons zelf, raken we verstrikt in rolgedrag en ervaren weinig tot geen diepgang meer in onze relaties. Totdat we zelf de regie in handen nemen en onze innerlijke diepere behoeften volgen.

Worden wie we zijn….
Om te worden wie we zijn, hebben we onze omgeving nodig – onze partner, familie en vrienden.Alleen via de ander kunnen we onze CONTACTGRENS leren kennen. Juist door te botsen en elkaar al of niet te ontmoeten, beseffen we waar onze knelpunten zitten en wat we zouden willen veranderen.

Als je wilt zien hoe gestalttherapie werkt, dan kun je hier een filmpje bekijken. Dit betreft een interview door RTL4 van het programma ‘Altijd Jong’ met onze collega Ariane Sprengers waarin zij iets vertelt over gestalttherapie en een demonstratie geeft van één van de manieren waarop in gestalttherapie gewerkt wordt.