Vrijgevestigd en onafhankelijk

Ik werk als onafhankelijke psycholoog/therapeut (gespecialiseerd in gestalttherapie en lichaamsgerichte interventies), zonder contracten met zorgverzekeraars. Dit betekent:

 • Mijn praktijk is kleinschalig en ik lever persoonsgerichte zorg.
 • Er is één vaste therapeut en daarmee één vertrouwd gezicht gedurende het gehele therapie-traject.
 • Therapie is op maat en doelmatig; jij als mens staat centraal en niet je diagnose.
 • Vrijheid in tijdsduur en de frequentie van losse sessies (enkel of dubbel).
 • De betaling doe je aan mijn praktijk. Ben je aanvullend verzekerd voor psychologische zorg of voor psychosociale therapie  of gestalttherapie dan kan je de behandelfactuur indienen bij je zorgverzekeraar. Het betreft dan een declaratie voor je aanvullende verzekering, waarbij het eigen risico niet van toepassing is en niet wordt aangesproken.
 • Je betaalt zelf de hulp, maar in alle gevallen kun je de facturen als zorgkosten
  indienen bij de belasting.
 • In toenemende mate zijn werkgevers bereid om een (aanzienlijk) deel van de kosten van de therapie op zich te nemen (doe navraag bij je werkgever).
 • Ik neem continu deel aan nascholing, intervisie, supervisie ter bewaking van de
  kwaliteit en omdat ik dit graag doe en belangrijk vind. Tevens wordt mijn praktijk om de 5 jaar gevisiteerd en werk ik hard om aan de vereisten te voldoen voor de herregistraties van mijn beroepstitels en beroepskeurmerken.
 • Een verwijzing van de huisarts is niet nodig.
 • Er is geen wachttijd (ik hanteer geen wachtlijst), ook niet na de intake: meestal kan ik je na de definitieve aanmelding met 1 of 2 weken een eerste afspraak aanbieden.
 • Privacy van je persoonlijke gegevens, omdat ik geen contracten met verzekeraars heb.
 • Er is keuzevrijheid in diverse (tevens evidence based) behandelmethoden vanuit diverse psychotherapeutische kaders en ik ben hierin flexibel.
 • Ik behandel als GZ-psycholoog geen psychische stoornissen binnen de gecontracteerde en verzekerde zorg van de Generalistische Basis GGZ. Graag verwijs ik je dan door naar  één van mijn BIG geregistreerde collega-psychologen, die wel verzekerde zorg leveren in de Generalistische Basis GGZ.
 • Ik lever als psychosociaal therapeut complementaire zorg en als lichaamsgericht werkende GZ-psycholoog  (gespecialiseerd in gestaltpsychotherapie) lever ik alleen onverzekerde zorg (OV) in de Generalistische Basis GGZ; ik behandel/begeleid mensen met een bepaalde (hulp)levensvraag. De facturen voor onverzekerde zorg worden niet vergoed vanuit de basisverzekering van je zorgverzekeraar. Derhalve kunnen deze niet ingediend worden bij de basisverzekering.
 • Kwaliteit gaat op mijn praktijk boven bureaucratische regels.