Cliënten vertellen over hun relatietherapie:

Peter en Marilène (56 jaar en 54 jaar), door het  uitspreken van onze behoeften en angsten groeiden we weer naar elkaar toe
“Na 20 jaar huwelijk waren we vervreemd van elkaar en we spraken er over om uit elkaar te gaan. De reden hiervoor was een gevoel van gemis aan verbinding en veel ruzie; we waren duidelijk uit elkaar gegroeid. De stap om in relatietherapie te gaan, was onze laatste inspanning, die we voor elkaar wilden doen. Sibylle kon vrij snel een soort veiligheid voor ons allebei creëren, zodat we ons allebei door haar gezien voelden. Ze liet ons inzien dat we bezig waren met ons gelijk te halen, en ze liet ons zien dat onder ons grote gelijk onze diepere behoeften en angsten schuil gingen  zoals: ‘ik wil gezien en gehoord worden’, ‘ik wil niet zo alleen staan’, ‘ik ben bang dat ik er niet toe doe’. Door het wederzijds uitspreken van onze onderliggende angsten en behoeften konden we weer naar elkaar luisteren en elkaar aandacht geven. We hebben geleerd dat er geen ‘gelijk’ of goed of fout bestaat als het om je eigen ervaringen gaat”.

Hans en Monique (43 jaar en 47 jaar), door te beseffen dat we uit angst beiden een muur om ons heen hadden opgetrokken, werd ook duidelijk ook hoe eenzaam we ons achter deze muur voelden.  
“Na 15 jaar huwelijk stonden we op het punt om uit elkaar te gaan. De reden hiervoor was een gevoel van gemis aan (diepere) verbinding en veel ruzie. De stap om in relatie-therapie te gaan, was erg spannend maar wel nodig. We groeiden steeds verder uit elkaar, hadden allebei andere ideeën over het opvoeden van de kinderen. In plaats van positieve gevoelens voor elkaar kwam er steeds meer irritatie. Het punt van bij elkaar blijven of uit elkaar gaan kwam alsmaar dichterbij. Maar voor het zo ver was, wilden we allebei zeker weten dat we er alles aan hadden gedaan. Zo kwamen we bij Sibylle terecht. In haar bijzijn durfden we onze weggestopte gevoelens meer en meer met elkaar te delen. We waren eigenlijk zo bang om ons werkelijk aan elkaar te laten zien in onze kwetsbaarheid; bang voor afwijzing en bang om het niet goed te doen. Sibylle is iemand die je respecteert zoals je bent en om wie je bent! Ze geeft je het gevoel dat ze echt meent wat ze zegt en die er samen met jou voor wil gaan! Met haar hulp zijn we weer in een rustiger vaarwater terecht gekomen, hebben we meer diepgang gevonden dan ooit in onze relatie en kunnen we meer verbonden met elkaar (en ook met onszelf) verder in onze relatie”.

Annemijn en Rob (50 jaar en 52 jaar), onze verwijten waren eigenlijk een manier om te dichter bij elkaar te komen, maar ze dreven ons meer en meer uit elkaar.
“Wij hebben ons zelf weer gevonden in de sessies met Sibylle. Meteen in het eerste gesprek raakt ze al de kern, waar het bij ons om draaide. Ze liet ons ook zien waar de verwijten vandaan kwamen, waar de knelpunten zaten. Door de veilige sfeer binnen de gesprekken met Sibylle durfden we ons meer bloot te geven bij haar en aan elkaar. Ze maakte ons heel duidelijk in welke interactiecirkel we telkens terecht kwamen en we werden ons bewust welke gevoelens er achter zaten. Hierdoor konden we onszelf en elkaar weer “meer zien”en kregen we meer begrip voor elkaar ipv alleen maar verwijten te maken en het te laten escaleren. Dit is nu ruim een jaar geleden, en we passen het nog steeds geregeld toe. Hierdoor passen onze temperamentvolle karakters weer bij elkaar. We hebben meer begrip voor elkaar, waardoor er weer meer ruimte is voor de liefde”.

Mariska en Hans (39 en 41 jaar), van een uitzichtloze situatie toch weer verliefd “Van een uitzichtloze situatie waar wij zelf niet meer uitkwamen, toch nog als een soort laatste redmiddel besloten om EFT aan te gaan. Bij onze eerste ontmoeting met Sibylle voelde het gelijk goed. We voelden ons op ons gemak bij haar en dat vonden wij heel belangrijk om dit samen met haar aan te gaan. Zij respecteerde ons allebei om wie wij waren. Zij oordeelde nooit of had een mening over iets. Ze was neutraal en gaf ons handvatten om elkaars emoties beter te leren begrijpen. Samen zijn we door een diep dal gegaan om vervolgens samen weer omhoog te klimmen. Sibylle was er om ons te sturen tijdens onze klim, maar uiteindelijk moesten we het samen doen. En ja, wij staan nu samen op de bergtop. Een bergtop waar we weer samen stapelverliefd zijn op elkaar. En natuurlijk hebben we nog weleens een dip, maar door de handvatten weten we daar weer samen uit te komen. Sibylle is echt een vakvrouw en je bent bij haar in goede handen”.

Vincent en Marieke (31 en 28 jaar) “Toen we 15 jaar geleden vol overgave in het huwelijksbootje stapten, en elkaar beloofden lief, maar ook leed te delen, hielden we geen rekening met het feit dat het ‘leed’ ons ook zou treffen. Na jaren op de eerste plaats zetten van onze 3 jonge kinderen, werk, verhuizing, ouder wordende ouders, beseften we opeens dat het ‘wij’ ernstig verwaarloosd was en de natuurlijke band tussen ons beschadigd.  Via een omweg kwamen we achter het bestaan van Sue Johnson’s boek ‘Houd me vast’. In eerste instantie dachten we dat we zelf wel door het boek en de oefeningen heen konden werken. Immers, de patronen en voorbeelden waren erg herkenbaar. Maar we waren bang voor de emoties die in die gesprekken naar boven zouden komen en besloten toch een professionele gesprekspartner te zoeken. Sibylle is een mensen-mens, in wie je vrijwel meteen vertrouwen hebt door haar rustige en vertrouwenswekkende uitstraling. Naast dat we regelmatig geëmotioneerd raakten, hebben we ook veel gelachen. Haar samenvattingen en analyses van onze patronen en verhalen zijn, vertaald in haar eigen woorden, helder en direct. We hebben nu het groot onderhoud van onze relatie achter de rug en zijn weer vanouds verbonden.

Marlies en Margriet (44 jaar en 46 jaar) “Toen wij de hulp van Sibylle hebben ingeroepen, stond onze relatie onder grote spanning. Veel heftige ruzies en weinig begrip voor elkaar kenmerkten onze relatie. In gezamenlijke gesprekken hebben wij geleerd om een ruzie niet te laten escaleren en daardoor kwam ruimte vrij om het onderliggende probleem aan te pakken. Door de rustige en vertrouwensvolle houding van Sibylle hebben wij onszelf en elkaar beter leren kennen. Wij hebben meer begrip voor elkaar,  hebben beter leren communiceren en we hebben dieper contact dan voorheen.

EFT: EMOTIONALLY FOCUSED COUPLE THERAPY

button_eft emotionally focused therapyDe methode die ik het liefst gebruik om (echt)paren te helpen samen te werken aan het opbouwen van de relatie is EFT: Emotionally Focused Couple Therapy. Ik ben hiervoor opgeleid (basis en gevorderd) en gecertificeerd en heb intussen al heel wat koppels met deze methode geholpen om weer gelukkig te worden! Meer over Emotionally Focused Couple Therapy (EFT) >