Persoonlijke ervaringen van mensen, die deelnamen aan groepstherapie:
“Stevig leren staan met beide benen op de grond”

Cliënten vertellen:

“Toen ik begon met de groep was ik ontzettend moe en moest ik mezelf van de bank afslepen door mijn burn-out en depressie. Mijn gevoel had ik al lange tijd compleet genegeerd. Mijn lichaam was op. Nu na 2,5 jaar ben ik er weer. Ik durf weer te vertrouwen op mijn gevoel, ik kan weer naar mijn gevoel luisteren en daar ook naar handelen. Ik durf dingen over mezelf te delen met anderen, mijn zelfvertrouwen is enorm gegroeid. En ik heb weer heel veel energie! De groep heeft mij geholpen en mij laten inzien dat ik gehoord wordt, dat ik er mag zijn en dat ik goed ben zoals ik ben. Ik mag mezelf zijn!  Doordat je met ongeveer 12 mensen deelneemt aan de groepen, betekent dit dat er ook 12 meningen en 12 zienswijzen zijn. Ik vond die andere verfrissende blikken op mijn inbreng (en die van anderen) heel waardevol. Het zet je aan het denken. Soms zit je zelf heel erg vast in eigen (oude) patronen. Onafhankelijke meningen van mensen die niet uit je nabije omgeving komen zijn dan ontzettend fijn en welkom. Daarnaast vond ik de herkenning in andermans verhalen ook heel waardevol. Ik doe het zus, maar hij/zij doet het zo. Dat zet je aan het denken. Het zorgt ervoor dat je verder komt in je eigen proces. Sibylle, ik heb je als heel prettig ervaren; je bent gewoon gemaakt voor dit werk! Dat zie ik niet vaak bij mensen, maar bij jou is dat heel duidelijk. Je bent heel prettig in de omgang, je laat anderen in hun waarde, je bent tactvol, je kunt opbouwend kritische vragen stellen, je kunt anderen heel goed mee nemen / laten afdalen naar hun gevoel. Echt petje af voor hoe je dat doet!”
Leonie, 36 jaar, teamleider van een zorgorganisatie

“Het werken in de groep heeft mij sterker gemaakt wat betreft het spreken in een groep, aanwezig durven en mogen zijn. Mijzelf durven laten zien in al mijn puurheid. Angst voor veroordeling overwinnen. In mijn eigen kracht durven gaan staan. Verbinding durven maken met andere groepsleden. De verhalen van de andere groepsleden zijn voor mij erg waardevol geweest. Ik heb ook veel geleerd door alleen maar mee te liften in andermans proces. Uit ieders proces haalde ik ook wel iets waardevols eruit voor mijzelf. Doordat andere groepsgenoten zich kwetsbaar opstelden, kreeg ik de ruimte om dichterbij de ander te komen en mij te verbinden. Vanuit een gemeenschappelijk doel voelde het erg veilig en vond ik het erg prettig wanneer groepsleden mij uitnodigden om dieper in mijn proces te duiken. Jou heb ik als zeer prettig ervaren in de groep. Vooral de meditatie bij aanvang van de groep vond ik erg fijn, met name de dieptemeditaties. Jij hebt een zeer prettige stem om naar te luisteren. Zeer uitnodigend en rustig. Op de juiste momenten weet jij de processen in de groep te sturen. Jij straalt uit dat je gelooft in de eigen kracht van de groep. Ik vind het ook heel bijzonder en waardevol hoe jij op jouw manier het groepsgebeuren evalueert en er dan de volgende groepsavond op terug komt en met ons bespreekt wat jouw gedachten zijn. Jij laat ons hier heel mooi in mee denken. Dat vond ik de vorige keer een prachtige ervaring. Toen hebben we de voorzichtigheid van de groep samen besproken. Dat was voor mijzelf een hele  mooie spiegel.”
Mirjam, 36 jaar, werkzaam in de zorg

“In de dagelijkse gang van zaken stond ik eigenlijk nooit stil bij wat ik voelde bij situaties die voorbijkwamen. Ook had ik niet altijd een goed beeld van hoe ik overkwam in het contact met mensen. En dat gebeurt wel in de groep want er zit zoveel kracht in on(gevraagde) feedback, vragen en ervaringen van de andere groepsleden. Ik heb dit mogen ervaren en heeft mijn leven verrijkt in de huidige dagelijkse gang van zaken. Bij individuele therapie draait alles om het individu. Ik zie de groep als een verlengstuk van de individuele therapie. De groep geeft mij een vertrouwde plek waar ik kan oefenen met onderwerpen uit de individuele therapie. Dit maakt het voor mij ook makkelijker om vervolgens deze onderwerpen te bespreken met de rest van de wereld. Sibylle, heb ik tijdens de Gestalltherapie ervaren als iemand die vaak op gepaste afstand stond en hiermee veiligheid binnen de groep borgt. Maar aan de andere kant ook zo dichtbij en weet waar je tijdens het proces zit. Deze manier heb ik als erg prettig ervaren”.
Gert, 40 jaar, ICT deskundige

“De groepstherapie is een waardevolle aanvulling op de individuele therapie. Hier bevindt je je in een oefenvijver, waar ik echt heb leren zwemmen, kopje onder ben gegaan, maar ook van de duikplank in een vrije val heb leren springen. In liefdevolle herkenning en met spiegels van mijn mede groepsgenoten. Want wat is het ook fijn om te ervaren dat jij niet de enige bent die worstelt. Dat je je diepe worsteling in alle veiligheid kan delen. En dat je echt jezelf mag zijn.
Sibylle is een zeer ervaren groepsbegeleider, die het proces loepzuiver begeleidt, maar het proces ook zijn werk laat doen. Opvallend daarin dat zij in een groep de kunst verstaat om ook het individu te blijven zien en voelen. Op een intuïtieve manier, betrokken en transparant. Sibylle, dank je wel dat je samen met mij op reis bent gegaan door het land dat in mij woont”.
Sylvia, i.o. kunstzinnig dynamisch coach, 51 jaar

“De groepstherapie heeft mij beter inzicht gegeven in mijn patronen waardoor ik mijzelf beter leerde kennen. Dit door mijn eigen individuele therapie, maar ook door de inbreng van mijn groepsgenoten. Daarnaast konden de groepsgenoten mij een spiegel voorhouden waardoor ik bewuster werd van mijn doen en laten. Omdat ik dit uiteindelijk als heel prettig ervaarde, hiermee ging ik stappen vooruit, kon ik op een gegeven moment ook de spiegel bij een ander voorhouden. In de groep waren geen oordelen waardoor ik volledig mijzelf kon zijn. De pluspunten t.o.v. de individuele therapie waren voor mij de herkenning en het delen van worstelingen in een groep. Het was zo fijn om te ervaren dat andere mensen je precies begrepen en tegen dezelfde dingen aanlopen.  Sibylle is in de groep wat meer op de achtergrond, daardoor zijn de groepsleden therapeuten in spé voor mijn gevoel. En zo ben ik zelf ook uiteindelijk geworden. Maar als het nodig is, laat Sibylle uiteraard van zich horen op een prettige manier net zoals individueel. En alle groepen beginnen met een hele mooie meditatie”.
Leonie, 28 jaar, functioneel beheerder, HRM

“Ik heb ervaren dat het delen van wat me bezighield, een andere impact op me heeft dan ik aanvankelijk dacht. De verbondenheid met de anderen maakt dat ik veel geleerd heb over mijn eigen gevoel en daar ook beter uiting aan kan geven.
Ik ben me door voorgehouden ´spiegels´ van de anderen veel meer bewust geworden van hoe ik over kan komen en hoe iemand anders tegen jouw belevingen aan kan kijken. Dit was voor mij heel verhelderend en gaf me handvaten in het proces van bewustwording  op weg naar wie ik wil en kán zijn.
Ik heb in de groepstherapie mogen ervaren dat ik mag zijn wie ik ben met mijn goede en minder goede kanten en fouten mag zonder daarvoor afgewezen te worden. Ik kan van mezelf nu accepteren dat ik niet álles even goed kan doen. Daardoor stel ik minder hoge eisen aan mezelf.
In de groep kun je ervoor kiezen om in een veilige setting kwesties in te brengen die je op dat moment bezighouden en/of reacties te geven op wat een ander inbrengt. De mensen van de groep kunnen vanuit hun eigen perspectief en gevoel reageren op jou. Het kan zijn dat je ´spiegels´ uit de groep krijgt waardoor je anders naar jezelf kunt kijken en er een bewustwordingsproces op gang kan komen op weg naar herstel
Sibylle start elke groepsavond met een fijne meditatie die heel verschillend van aard is. Ze is veelal op de achtergrond en observeert. Zo nu en dan stelt ze een vraag aan de groep als er een bepaald thema gaande is. Dat vind ik fijn omdat we dan weer bij de essentie van bepaalde zaken komen en het me soms uitnodigt om te reageren.”
Marijke, 61 jaar, leerkracht speciaal onderwijs

“De groep is een unieke mogelijkheid om met volslagen vreemde mensen een verbond aan te gaan, om te oefenen in alles waar ik in de ‘echte wereld’ moeite mee heb. Ik heb geleerd om om te gaan met alle indrukken en spanningen van een ander en van mezelf. Ik heb geleerd om echt te delen in plaats van slechts mee te delen. Ik heb geleerd om me echt te verbinden met mensen. Ik heb geleerd dat ik veel meer een gevoelig mens ben dan ik me ooit heb toegestaan te zijn. En dat ik dit aankan. Ik heb mezelf meer geaccepteerd door in de groep te zijn”.
De interactie met mensen van diverse pluimage en zonder professioneel therapeutische achtergrond betekent dat alles voorbij kan komen. Groen en rijp door elkaar. Het betekent dat onverwachte botsingen, gevoelens, gesprekken en verbintenissen ontstaan. De groep is een afspiegeling van dat wat ik ook in de ‘buitenwereld’ ervaar. Het meest nare wat me hier is overkomen is het niet voelen van verbinding met de groepsleden. Het was een persoonlijk doel om die connectie te blijven opzoeken en aan te gaan. Dat is gelukt.  Ik heb me laten zien en ik ben gezien.

“Sibylle is een oplettende groepsleider die waar nodig vertaalt wat iemand probeert te zeggen. Ze laat gebeuren wat er gebeurt. Af en toe helpt ze het proces een handje en stuurt de groep weer van de randverschijnselen naar de kern. Ze helpt ons zoveel mogelijk om een diepte te bereiken”.
Lorette, student religiewetenschappen, 46 jaar

“Het werken in de groep vond ik in het begin niet makkelijk. Ik heb echt even tijd nodig gehad om te wennen. Toen ik eenmaal op het punt gekomen was dat ik wat meer van mezelf kon te laten zien veranderde dat. Wat heeft de groep mij veel gegeven!!! Ik heb mijzelf weer durven voelen en ervaren. Inzichten kletterden vaak als een hele rij omvallende dominosteentjes bij me binnen. Puzzelstukken vielen op hun plek. Ik ben me bewuster geworden van wat ik doe, wat erin en met mij gebeurd in contact met de ander. Een prachtig en waardevol proces.
In de groep deel je de pijn van het leven met elkaar. Eenieder heeft zo zijn eigen manier om met levenspijn om te gaan. In de groep komen al die overlevingsmechanismen en programmeringen naar voren en zo help je elkaar en jezelf. Dat is zo mooi en zo bijzonder om te ervaren! En ik heb het heel fijn gevonden dat ik in de veilige setting van de groep mijn “ontdekkingen” kon oefenen.
In de groep heb ik Sibylle ervaren als invoelend, zorgvuldig onderzoekend, begripvol, zonder oordeel”.
Paula, 62 jaar, huisvrouw en mantelzorger

Je kan een mens niets leren, je kan hem alleen helpen het zelf te ontdekken in zichzelf”

“Het meest moeilijke aan mijn therapie vond ik het deel gaan nemen aan de groepstherapie. Het moeten gaan delen in een groep over wat ik echt voel en ervaar zonder me aan te passen aan iedereen die zich in de groep bevindt. Waarbij ik niet weet of de ander mij dan wel accepteert en mij aardig blijft vinden. In de groep kon ik me niet stil houden, ik werd letterlijk mijn eigen ontwikkeling ingetrokken de eerste dag dat ik de groep instapte. Ik werd direct geconfronteerd met hoe ik het altijd heb gedaan. Mijn lijf gaf me dat heel goed terug. Er is dan geen ontkomen aan (iets wat me tot dan toe cognitief altijd goed lukt, me op de vlakte houden of er over praten maar niet echt voelen) en dat heeft voor mij heel goed gewerkt. Ik had momenten dat ik heel hard met mijzelf, mijn angsten en vormen van verzet werd geconfronteerd. Maar mijn innerlijk proces leidde altijd tot ontwikkeling en dit was de precies de grootste reden dat ik er aan begonnen ben. Zonder de groep was ik er ook vast gekomen maar veel minder snel en ook minder intens”, Door de groep werd ik direct geconfronteerd met mijn leervragen en ontwikkel punten. Er zijn altijd herkenningspunten of juist situaties die je niet begrijpt omdat je er zelf anders in staat. En er zijn altijd mensen waar je je direct bij op je gemakt voelt en mensen waar je je aan irriteert. Maar al deze gevoelens en ervaringen leiden tot meer begrip en kennis over jezelf en dragen bij aan je eigen ontwikkeling.

Sibylle heb ik als faciliterend ervaren in het goed laten verlopen van de groep. Als luisterend oor en steunende factor als ik het spannend vond om iets in te brengen. Als vertaler, om mij in de groep de kans te geven te snappen wat een individu probeert te vertellen. Als ondertitelaar, om woorden te geven aan de gevoelens en beelden die ik inbracht in de groep, om er meer een verhaal van te maken. Als verbindende factor tussen individuele therapie en groep, door je kennis van beide processen kon ze helpen om mijn ontwikkeling meer vorm te geven. Als ervaringsdeskundige doordat ze deelde hoe haar eigen proces is gegaan of hoe het soms in andere groepen ging om het proces meer diepgang te geven of uit te leggen wat er gebeurde. En als een deskundige vrouw, vaak goed weten te vertellen, vertalen wat er gebeurde bij mij maar ook de goede vragen te stellen aan mij en aan de anderen in de groep zodat dat naar boven kon komen waar het om zou moeten gaan. Waarschijnlijk omdat ze weet waar het over zou moeten gaan en welke wegen daarvoor afgelegd dienen te worden. Ze kon op momenten de juiste informatie toevoegen vanuit je rol als therapeut en je kennis, maar daarbij heb ik je nooit ervaren als de betere of mijn meerdere”.
Carien, GZ-psycholoog, 30 jaar

“Pas als je de moed toont je weg te gaan, toont de weg zich aan jou”

In de groepstherapie die ik erbij deed kon ik toepassen wat ik leerde met daarbij waardevolle inbreng van groepsgenoten. Zo help je elkaar groeien.
Sibylle heb ik ervaren als prettig en subtiel door haar open en bemoedigende houding zonder oordeel of veroordeling. Niks is gek. Haar houding maakt dat ik me lichter voel en luchtiger om kan gaan met dingen waar ik het moeilijk mee heb of heb gehad. Soms letterlijk een verruiming van mijn ademhaling.
Ciska, 67 jaar, gepensioneerd en huisvrouw

“Voor mij was de groepstherapie vooral het proces van het herkennen en erkennen (bewust worden) van mijn problemen door situaties welke anderen in de groep in brachten. De reflectie en hoe anderen met emoties omgaan hebben mij erg geholpen. Sibylle brengt rust en sturing als dat nodig is en zorgt ervoor dat  iedereen aan het einde weer naar huis kan”.
Bart, uitvoerder, toezichthouder, projectleider,  49 jaar

“Het werken in de groep is zo fijn omdat het je in staat stelt met nieuw gedrag te oefenen met andere mensen die daar ook voor open staan. De groep stelt je in staat te proberen hoe het ook in het echt kan gaan, bovendien krijg je van verschillende mensen ook heel uiteenlopende reacties en emoties. Net als in het dagelijks leven. Sibylle is als therapeute in de groep ook bezig vanuit dezelfde visie als in de individuele therapie maar is in de groep een prettige procesbegeleider die heel goed de groep als geheel invoelt”.
Rob, projectleider, consultant, 31 jaar

“Hoe meer een mens zichzelf onderzoekt, hoe meer kracht hij in zichzelf vindt”. 

“Ik heb veel gehad aan de groepstherapie. Het duurde even voordat ik op gang kwam, maar doordat ik voelde dat het oké was om jezelf te tonen, kreeg ik er meer plezier in. Ik heb geleerd hoe ik beter in contact met mezelf en met de ander kan blijven (tegelijkertijd). Ik herkende veel van mijzelf bij andere groepsleden bij lichte en wat zwaardere onderwerpen. Vaak ontstond er op een avond een soort dieper gezamenlijk thema. Bijzonder om de verbondenheid met de groep hierin te ervaren. In de groep komen je eigen patronen meer naar boven en ontstaat er  een andere dynamiek. Nadat ik min plek meer gevonden had en de dynamiek beter kon plaatsen, was het gemakkelijker om mij over te geven en mijn kwetsbare kant te tonen. Ook fijn was de feedback van de groepsleden tijdens de evaluatie (s), op waar ik mij in mijn proces bevond en hoe ik overkwam op de andere groepsleden. Sibylle is tijdens de groepstherapie ondersteunend, reflecterend, geruststellend en begripvol aanwezig”.
Hesther, reïntegratieconsulent, 46 jaar 

“Het leven kan alleen achterwaarts begrepen worden, maar moet voorwaarts worden geleefd”. 

“Door de vele spiegels, de vragen en de ervaringen van anderen in de groep kreeg ik inzicht in mijn patronen. Telkens was de vervolgvraag: “wat voel je nu”  de basis van het dieper afdalen in mijn diepere lagen. Dit was doodeng om te doen, maar de sleutel voor het veranderen van mijn patronen. De interactie in de groep is anders dan in de individuele therapie. Mijn patronen manifesteerden zich veel meer en vaker in de groep. Alleen al de wijze waarop ik op een ander reageer zegt al weer iets over mezelf (wat maakt dat ik zo reageer?). Ook krijg je soms heel direct je patroon voorgeschoteld door een groepslid. Zeer waardevol om mee te maken. Verder vind ik het verfrissend dat er geen vaste structuur is in de groep. Sibylle heeft wel de helikopterview: zij vat samen, verwoordt de onderliggende (niet uitgesproken) gevoelens en benoemt het gezamenlijke overkoepelende thema. Bovendien brengt zij het geheel terug op een veilige wijze naar het voelen in plaats van dat mensen alleen in verhalen blijven hangen. Ik ervaar haar als warm, respectvol en ze heeft zeker ook humor”. Geja,  gewerkt binnen functie personeel en organisatie,  50 jaar

“Ik heb veel geleerd in de groep. Ik ben een enorme emotionele lading kwijt wat eerst zwaar op mijn schouders drukte. Door therapie in een groep leer je ontzettend veel van elkaar en dat brengt ook erg veel diepgang omdat iedereen je weer anders ziet en tegen problemen aankijkt. Erg verhelderend en soms ook confronterend. De begeleiding was op de achtergrond aanwezig, stuurde bij, gaf aanvulling, erg prettige begeleiding: warm en veilig”. Florieke, , verzorgende IG, 29 jaar

“Ze zeggen altijd dat de tijd dingen verandert, maar de waarheid is dat je het zelf moe doen.”

“Praten in een groep voelde in aanvang vreemd en bedreigend, maar na enkele sessies voelde je je accepteert en was openen in een groep erg prettig. Ik heb veel geleerd van andere cursisten en groepstherapie heeft mij laten zien dat in de basis veel mensen de gelijke knelpunten hebben. De uiting hiervan alleen anders is. Sibylle heeft de groep prettig begeleid. Geholpen en begeleid indien nodig en verder de ruimte gegeven om samen te ontdekken. Het gaf een veilig gevoel dat ze aanwezig was. Hierdoor kon ik mij makkelijker openen”. Koen, 35 jaar, osteopaat 

“Groepstherapie gaf mij de mogelijkheid mezelf aan anderen te tonen, hun pure reacties op mijn woorden en gedrag in ontvangst te nemen. Dat was confronterend in het begin, maar gaf mij uiteindelijk het zelfvertrouwen dat reageren vanuit gevoel en bewustzijn, voor mij werkt in het samenleven en werken met anderen. Door Sibylle’s empathisch vermogen, meebeleven in mijn blokkades en confronterende stijl heeft zij mij geholpen anders in het leven staan”. Robert, 48 jaar, natuurkundige

“De groepstherapie  is voor mij een plek geweest waar ik weer geleerd heb om te gaan met andere mensen. Ik heb ondervonden dat mensen het goed kunnen bedoelen en dat de angsten die ik hierin had voortkwamen uit mijn verleden en niet uit de huidige realiteit. Ik heb kunnen oefenen in mijn interactie met anderen en daarbij mijn eigen patronen leren herkennen en aan te passen aan wat ik prettig vind. Ik heb geleerd wat echte verbinding met elkaar inhoudt en hoe ik die verbinding kan proberen te maken. Daarnaast heb ik geleerd dat ik niet de enige ben die tegen dingen aan loopt. Dat ik niet gek of anders ben dan anderen.
Het grote verschil tussen individuele therapie en groepstherapie is voor mij het contact met mensen, zoals je ze bij wijze van spreken op straat tegen komt, met al hun eigen patronen. Het verschil tussen een gesprek met een professional en met mensen die op dat gebied meer overeen komen met de mensen die ik in de “buitenwereld” tegen kom. Ik heb met deze mensen kunnen ontdekken en oefenen hoe ik met mensen om ga en om wil gaan.
Sibylle is voor mij in de groep altijd de stabiele factor geweest. Iemand die goed zicht had op wat er zich werkelijk afspeelde in de groep en die, waar nodig, duidelijkheid of enige sturing kon geven aan het proces. Een vorm van veiligheid die altijd in de groep aanwezig was en die maakte dat ik wist dat alles ok was”. Joke, Ecoloog, 30 jaar

Wanneer de weg ophoudt, verander! Na verandering kun je verder”

“Ik heb heel veel geleerd door groepstherapie! Ik heb onder andere geleerd hoe ik overkom op anderen en wat het gedrag van anderen met mij doet. Ook het voelen van mijn gevoel en het toelaten hiervan is een belangrijke ervaring geweest. In de groep komen de verhalen en (onverwachte) reacties van anderen erbij kijken. Dit geeft soms weer nieuwe inzichten over iets waar je je eerder nog niet bewust van was. Sibylle heb ik ervaren als professioneel, oplettend, liefdevol, begripvol, zorgvuldig, duidelijk wanneer nodig, geruststellend en rustig”. Sabine, Intercedent voor uitzendbureau, 33 jaar  

“Sommigen zijn op pad om ergens aan te komen; anderen om ergens niet te hoeven zijn”

 “Heb het besef gekregen dat ik niet “gek” ben. Anderen hebben last van vergelijkbare gevoelens. Ook de herkenning  van je eigen gedrag helpt erg om jezelf te leren kennen. Het kunnen delen van mijn ervaringen en de erkenning ervoor ben ik beter geworden in bij mezelf zijn en blijven.  Daarnaast erg belangrijke ontdekking: als ik twijfel over iets, keer ik terug naar mijn lichaamservaring en sta stil bij wat ik voel in mijn lijf en wat er in mijn lijf gebeurt. Dan kom ik altijd precies uit bij wat ik nodig heb”. 

“Sibylle heb ik ervaren als geduldig, kundig, confronterend,  inlevend (ook in mijn dierbaren). Ze geeft een veilige begeleiding en brengt diepgang wanneer nodig”.  Victor, Technisch onderzoeker, 36 jaar.

“Het werken in de groep was voor mij in eerste instantie erg spannend; kan en durf ik mij hier bloot te geven. Gaande weg ging het steeds iets beter en kreeg ik meer vertrouwen in mijzelf. Door zelf dingen te delen, de reacties van de anderen daarop en door de dingen die anderen inbrachten kreeg ik het gevoel dat ik er ook mag zijn en dat het goed is zoals ik ben. Hier heb ik veel van geleerd”.

“Sibylle is rustig aanwezig in de groep. Ze laat de groep werken, geeft veel vertrouwen aan de groep en geeft daar waar nodig sturing aan de onderwerpen die in de groep te sprake komen”. José, A-verpleegkundige, 58 jaar

“Ik vond het fijn dat ik gezien en gehoord kon worden in de groep. Alles dat ik heb mogen leren van andere deelnemers; hun gedeelde gevoelens en ervaringen. Ik heb mij in de groep kunnen ontwikkelen tot een meer volwassen man die verantwoordelijkheid neemt voor zijn gevoelens. Ik heb beter contact met mezelf gekregen en ik ben beter in staat om contact te maken met anderen. Ik heb inzichten gekregen over mijn gedrag (hoe ik op anderen overkom / hoe ik mijzelf zie) in de groep. Ik herkende klachten en/of situaties bij andere mensen in de groep en leerde ervan hoe anderen hiermee omgaan. Die momenten dat ik geraakt werd en door mijn pijn ging, hebben mij het meest geholpen. Ik heb leren omgaan met (mijn) gevoelens en ik voel mijn lijf beter aan”.

“Sibylle voelt goed aan wat er in de groep gebeurt, weet mij en anderen dichterbij eigen emoties te brengen en geeft goede feedback”. Jelmer, Logistiek medewerker, 32 jaar

“Door zelf helder te zijn over mijn behoeften en grenzen, nodig ik de ander ook daartoe uit”

” Ik ben er achtergekomen dat ik er mag zijn en dat de andere groepsleden mij mogen en accepteren om wie ik ben. Tevens heb ik geleerd dat alles in mij er mag zijn. Ongeacht wat dat gevoel of die gedachte dan is. Het meest lastige is om dat dan ook ten volle te accepteren en te aanvaarden. Daar ben ik nog dagelijks mee bezig. Het feit dat ik het geleerd heb en dat ik na een oordeelmoment mezelf erop betrap dat ik het niet accepteer geeft al aan dat ik hierin stappen aan het zetten ben. Na het oordeel moment vraag ik mezelf dan ook af hoe het voor mij is dat ik mezelf beoordeel. Daar ben ik trots op.
Groepstherapie is anders dan individuele therapie; er zijn namelijk meerdere mensen van wie je inzichten en spiegels krijgt. Je kunt de groepsleden heel goed als oefenveld gebruiken zodat je sterker in je schoenen komt te staan privé of op je werk. Sibylle heb ik als liefdevol en sterk ervaren, met haar volle aandacht voor iedereen. Er werd altijd goed voor iedereen gezorgd. Indien de groep ergens vastloopt helpt zij met nieuwe inzichten of met een nieuwe insteek waardoor iedereen weer leerde en daarmee het proces verder kon”. Saskia, Lidmaatschapsadviseur, 28 jaar

“Iemand met zijn schaduw confronteren is hem zijn eigen licht laten zien”

“Ik kwam in de groepstherapie met als doel:  “Bewust in het leven staan” Kan ik mijn perfectionisme loslaten? Kan ik zonder oordeel in contact gaan met een ander en hiervan genieten? In het hier en nu leven. Bewust kiezen voor intens of oppervlakkig contact. Bewust kiezen voor een gevarieerder en lichter leven. 2. De leermomenten die vanuit de groepsavonden naar voren kwamen, hebben me duidelijk verder gebracht met mijn bewustzijn. Sibylle heb ik ervaren als een warme en kundige persoonlijkheid”. Agnes, PG-ziekenverzorgende, 53 jaar.

“De groep heb ik ervaren als een veilige groep waar iedereen elkaar respecteert en waar ik heb kunnen werken aan mijn persoonlijke doelen. Het durven delen van mijn gevoel / persoonlijke ervaring met de groep. Het me kwetsbaar mogen opstellen en het ontvangen van de feedback van groepsleden vond ik bijzonder. In de groep zie en ervaar je de processen. Je moet jezelf kwetsbaar opstellen wil je verbinden en werken aan je doelen. Ook moet je rekening houden met veel meer aspecten zoals tijd, jezelf op de voorgrond durven zetten, feedback, kwetsbaarheid, omgangsregels, prikkels, emoties van anderen etc. Sibylle kan veel overlaten aan de groep, waardoor er telkens iets bijzonders ontstaat en tegelijkertijd is het prettig hoe zij leiding neemt als het nodig is. Iemand die het overzicht houdt en ingrijpt waar nodig”. Kim, POH-GGZ, 35 jaar