Relaties

Juist mensen die veel van elkaar houden, kunnen elkaar kwetsen en emotioneel raken. Vaak gebeurt dit uit angst om de ander kwijt te raken. Ook komt het regelmatig voor dat gevoelens van wederzijds respect en waardering ontbreken. EFT-relatietherapie onderzoekt deze onderliggende emoties, vastgeroeste patronen en het effect daarvan. Pijnlijke zaken worden besproken en de therapie ondersteunt jullie om daar open en eerlijk met elkaar over te praten. Je leert je partner én jezelf veel beter kennen. Ergens ben je elkaar in de relatie onderweg kwijtgeraakt of gaat het momenteel niet meer zo lekker in jullie relatie. Er is een periode van verwijdering en misschien wel van verwijten gekomen. Het maakt onzeker. Jullie twijfelen of er nog genoeg liefde is om samen door te gaan? Ik wil dat graag met jullie samen bekijken en onderzoeken. Een relatie is iets om aan te werken: liefde is een werkwoord!

Goed communiceren leren we niet op school, zeker niet op het emotionele niveau om over onze (diepere) gevoelens te praten en we leerden dit vaak ook niet in het gezin waarin we opgroeiden; meestal hebben onze ouders dit in hun opvoeding ook niet geleerd. Het gevolg hiervan is vervreemding en vervlakking in contact met jezelf en daarom ook in het contact met de ander.

Relatietherapie is bedoeld voor paren die hierin vastlopen; voor paren die een andere of meer inhoud willen geven aan hun relatie, maar hierin met zijn tweeën onvoldoende slagen. Er kunnen allerlei situaties zijn in de partnerrelatie die er toe leiden dat je elkaar niet meer begrijpt. Soms kwets je elkaar zo diep dat je niet meer met elkaar verder wilt.  Het geeft impasse, onmachtbeleving, veel onzekerheden of slapeloze nachten. Als gespecialiseerde relatietherapeut kan ik jullie een opening bieden om weer met elkaar in contact te komen. Ben je bereid je hiervoor volledig in te zetten en is een ieder bereid naar zichzelf te kijken, dan kan er weer emotionele verbinding komen. Je komt er altijd sterker uit: hetzij samen, hetzij alleen.

Voorbeelden van relatieproblemen:

 • onderlinge spanningen of vastgelopen met elkaar
 • je voelt je niet gewaardeerd en gezien door je partner
 • saaiheid, je mist iets in de relatie
 • gevoelens van irritatie, onrust, moeheid of matheid
 • je voelt niets meer voor de ander of je bent uit elkaar gegroeid
 • ruzies waar je samen niet meer uitkomt
 • verliefdheid op een ander
 • verschillende behoeften en verwachtingen
 • gevoelens van schuld of geheimen
 • onenigheid in een (samengesteld) gezin

Een objectieve ander
Gedrag en onderliggende patronen, waar je je beiden niet bewust van bent, spelen een belangrijke rol. Je raakt steeds onbedoeld elkaars pijnlijke plekken. Je krijgt hierdoor ruzie of je maakt je gevoelloos hiervoor. Omdat je beiden te verwikkeld bent geraakt in de situatie, heb je een objectieve ander nodig om  mee te kijken. Doordat ik de communicatie weer op gang breng, worden (diepere) gevoelens en verlangens weer bespreekbaar, leer je om het contact met elkaar te verbeteren. Je wordt je bewust van de wijze hoe je met elkaar kunt vastlopen en hoe je jezelf daarvan kunt bevrijden, zodat je steeds vrijer kan worden in het contact met elkaar. Je wordt je bewust In plaats van tegen elkaar te strijden leer je met elkaar te strijden teneinde een goede en contactvolle relatie op te bouwen.

Onderliggende patronen en communicatie
Niet de personen of het conflictonderwerp, maar jullie onderlinge communicatie en onderliggende patronen staan centraal in mijn werkwijze. Hierbij ga ik uit van een positief ontwikkelingsmodel en geef ik jullie oefeningen op maat. Moeilijk te bespreken thema’s kunnen besproken worden in een veilige sfeer. Veel relaties hebben verborgen of verzwegen elementen en juist het bespreken ervan kan een herontdekking van jezelf, van elkaar betekenen en dus groei! Enkele individuele sessies kunnen nodig zijn tijdens of voorafgaand aan de relatietherapie.

Voorbeelden van doelstellingen van relatietherapie:

 • verbetering van de communicatie in de relatie
 • doorbreken van destructieve patronen
 • elkaar en elkaars liefde hervinden na verwijdering en onbegrip
 • op een betere manier uit elkaar gaan, zodat je goed afrondt met elkaar
  In de therapie kan het zijn dat één of beide partners enkele individuele sessies nodig hebben tijdens of voorafgaand aan de relatietherapie.

 Ervaringen relatietherapie

Doe de relatietest.