Vergoedingen psychosociale- en gestalttherapie 2023

Tarieven
Er worden verschillende tarieven gehanteerd voor individuele therapie, relatietherapie en groepstherapie. (De tarievenlijst is op aanvraag beschikbaar).

Voorwaarden en vergoeding
Vergoeding is in vele gevallen gedeeltelijk mogelijk indien je aanvullend verzekerd bent. Ik word namelijk door de meeste zorgverzekeraars vergoed vanuit de aanvullende ziektekostenverzekering omdat ik lid ben van erkende beroepsverenigingen die de kwaliteit en de professionaliteit van mijn begeleiding als gestalttherapeut en psychosociaal therapeut waarborgen. Zo ben ik lid van de NVAGT, NVPA, NAP, EAGT en de RBCZ, sta ik in de Zorggids en in “Vergelijk en Kies” te vinden onder ‘Rooseboom’.  Dit heeft voor jou de volgende consequenties:

  • Je kunt ook zonder een verwijsbrief van jouw huisarts bij mij terecht.
  • Je hebt geen verplicht eigen risico, dat bij de basisverzekering wel eerst door jezelf moet worden betaald.
  • Kinderen tot 18 jaar zijn vaak gratis meeverzekerd. Dit betekent dat elk meeverzekerd kind ook recht heeft op vergoeding.
    Kort gezegd: Als je bijvoorbeeld recht hebt op een vergoeding van € 500,-  per jaar, dan heeft elk van je kinderen ook recht op € 500,- vergoeding per jaar.
  • Na betaling van de factuur aan de praktijk kun je achteraf mogelijk middels je aanvullende verzekering voor vergoeding in aanmerking komen.

Aanvullende verzekering
Veel zorgverzekeraars vergoeden psychosociale therapie en gestalttherapie vanuit de aanvullende zorgverzekering. Psychosociale therapie en gestalttherapie wordt door vele zorgverzekeraars gezien als een vorm van alternatieve geneeswijzen. Soms helpen alternatieve of complementaire geneeswijzen beter dan behandelmethodes uit de reguliere geneeskunde of zijn ze simpelweg een goede aanvulling op de reguliere geneeskunde. Mocht je aanvullend verzekerd zijn èn indien je psychosociale therapie of gestalttherapie op mijn praktijk volgt, dan kun je mogelijk via de aanvullende verzekering in aanmerking komen voor een (gedeeltelijke) vergoeding van alternatieve geneeswijzen. De vergoeding valt onder de noemer alternatieve- complementaire geneeswijzen.

Voor de specifieke en bindende polisvoorwaarden kan je kijken op de website van de zorgverzekeraar. Aan de lijst met vergoedingen hieronder kunnen geen rechten worden ontleend. 

Vergoedingen
De onderstaande 2 links hebben betrekking op vergoedingen vanuit de  aanvullende zorgverzekering in 2023:

Psychosociale- en integratieve therapie:
Psychosociale therapie vergoeding (update: 2023) – Zorgwijzer

Gestalttherapie:
Gestalttherapie vergoeding (update: 2023) – Zorgwijzer

Bij sommige zorgverzekeraars gelden nog wat aanvullende voorwaarden:

  • de VGZ-verzekeringsgroep. Deze groep stelt de aanvullende voorwaarde dat de gestalttherapeut niet alleen is aangesloten bij een beroepsvereniging, maar ook bij de overkoepelende organisaties RBCZ of bij de NAP wanneer de gestalttherapeut tevens als ECP therapeut staat geregistreerd.
  • Bij sommige zorgverzekeraars, zoals Anderzorg, Azivo, Menzis moet de gestalttherapeut zelf ook erkend worden door de zorgverzekeraar.  De therapeut is dan terug te vinden in de zorggids/zorgvinder op de website van de verzekeraar. Bij andere verzekeraars is registratie bij een koepelorganisatie vereist, zoals de SRBAG, RBCZ en NAP.

Je kunt ook op de websites van je zorgverzekering kijken of en hoe zij psychosociale therapie of gestalttherapie vergoeden. Webinfo is hierbij overigens meestal betrouwbaarder dan medewerkers aan de telefoon, die niet altijd correct geïnformeerd zijn. Soms vind je gestalttherapie onder alternatieve psychologische zorg, alternatieve gezondheidszorg, mentale zorg, psychosociale zorg, of eerstelijns psychologische zorg.

Voor de psychosociale therapie ben ik lid van de NVPA (Nederlandse Verbond voor Psychologen en Agogen). Voor gestalttherapie ben ik als gecertificeerd gestalttherapeut lid van twee beroepsverenigingen, de Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie (NVAGT) en de Europese Associatie voor Gestalttherapie (EAGT). Tevens ben ik lid van  de NAP, de RBCZ en ben ik ECP-therapeut (Europees gecertificeerd psychotherapeut). Met ingang van 2011 dienen gestalttherapeuten ook aangesloten te zijn bij zogeheten koepelorganisaties. Zo’n koepelorganisatie staat garant voor therapeuten van meerdere beroepsverenigingen, waardoor de afwikkeling van vergoedingen voor de zorgverzekeringen eenvoudiger is geworden. De meeste therapeuten hebben op hun eigen website informatie over hun lidmaatschappen en hun registraties.