Wat regelt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg?
Door de nieuwe wet is een betere en snelle aanpak van klachten mogelijk. Zo kunnen mensen uiterlijk per 1 januari 2017 gratis terecht bij de klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder. Die helpt mensen verder en probeert klachten snel tot goede oplossingen te brengen. Uit de praktijk blijkt dat een goed gesprek tussen de cliënt en de zorgaanbieder het beste werkt. De klachtenfunctionaris kan zo’n gesprek bevorderen.

Lost een gesprek met uw zorgaanbieder of klachtenfunctionaris het probleem niet op? Dan biedt de wet een laagdrempelig alternatief: u kunt naar een onafhankelijke geschilleninstantie. Alle zorgaanbieders moeten uiterlijk per 1 januari 2017 bij een geschilleninstantie zijn aangesloten. Die doet een uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden. De geschilleninstantie kan een schadevergoeding toekennen.

De Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg versterkt uw positie in de zorg. Zo krijgt u recht op goede informatie over een incident dat u is overkomen. De zorgaanbieder moet dit met u bespreken en in uw dossier opnemen.

Het Ministerie van de Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een speciale website over deze belangrijke wetswijziging gemaakt. Hier vindt u ook informatie over afhandeling van klachten en de beschrijving van kwaliteit in de zorg: http://kwaliteitenklachtenzorg.nl/.