Overgangsjaar 2016
De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg is op 1 januari 2016 in werking getreden. Zorgaanbieders hebben een jaar de tijd om te gaan voldoen aan verschillende eisen in de wet, zoals de klachtenregeling, de klachtenfunctionaris en de geschilleninstantie.

Uiterlijk 1 januari 2017 moeten alle zorgaanbieders aan alle eisen in de wet voldoen. Het jaar 2016 is dus een overgangsjaar. Zolang een zorgaanbieder in 2016 nog niet voldoet aan de nieuwe wet, moet hij nog wel voldoen aan de vorige wet. Dat is de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz). Het kan in 2016 daardoor per zorgaanbieder verschillen welke wet wordt gevolgd.

Vragen?
Heeft u hierover vragen? Neem contact op met het Landelijk Meldpunt Zorg.