Cursusaanbod

1. Ik ben oké training voor (hoog) gevoelige) kinderen
2. Powerpubertraining voor (hoog) gevoelige)  pubers/jongeren
3. De wijze ouder
training
4. Groepstherapie gestalttherapie-lichaamswerk: stevig leren staan met beide benen op de grond. Lees meer….

Voor definitieve deelname aan bovenstaande cursussen/trainingen en groepstherapie wordt voorafgaand een intake gepland.

1. Ik ben oké training voor (hoog) gevoelige) kinderen (vanaf 7 – 11 jaar)
Individueel (in de toekomst ook in groepen van 4-6 pers.). De training bestaat uit 7 – 10 bijeenkomsten. Inclusief werkboek. Lees meer over de ervaringen van kinderen en ouders.

Deze sociaal-emotionele weerbaarheidstraining is in eerste instantie opgezet voor sensitieve kinderen. Sensitieve kinderen ervaren het leven vanuit hun gevoel en reageren vanuit hun gevoel. Als ze hierin niet begrepen worden zijn, zij  meer vatbaar voor (faalangst) en stress, en kunnen zij zich sneller eenzaam en uit hun evenwicht voelen. Natuurlijk kunnen alle kinderen aan deze training deelnemen, die weerbaarder en vaardiger moeten worden in contact met anderen en zich oké willen voelen.

Sensitieve kinderen kunnen zich slecht concentreren, verspringen vaak met hun aandacht en hebben moeite om iets af te maken. Daarom werken we tijdens elke sessie volgens een vaste structuur. Door middel van verhalen leren kinderen situaties te herkennen en komen zij in aanraking met hun filosofische levensvragen. Samen zoeken we naar oplossingen om hiermee om te gaan. Dit gebeurt spelenderwijs, d.m.v. tekenen, spel een werkstukje maken, kleien, een rollenspel of een verhaal schrijven. De kinderen krijgen een werkboek mee naar huis, zodat u als ouder kunt meekijken met welk thema we aan het werk zijn geweest.

Ze leren met meer begrip naar zichzelf en hun innerlijke wereld (hun emoties) te kijken.
Ze leren samen naar handige gedachten en oplossingen te zoeken.
Ze leren zich beter te concentreren door zich af te sluiten van externe prikkels
Ze leren zich te ontspannen op momenten dat ze zich gespannen voelen of boosheid voelen opkomen.
Ze leren om hulp te vragen in lastige situaties.
Ze krijgen inzicht in waarom ze soms dingen voelen, die ze niet kunnen plaatsen. (waarom zijn ze zo snel uit hun evenwicht, waarom soms zomaar verdrietig of boos)

Kortom: Kinderen leren dat ze oké zijn, zoals ze zijn! 

2. Powerpubertraining: ik ben oké vor (hoog)gevoelige pubers (v.a. 12 – 15 jaar)
Individueel (in de toekomst ook in groepen van 4-6 pers.). De training bestaat uit 7 – 10 bijeenkomsten, inclusief werkboek. Zo kunt u als ouder  meekijken, met welk thema we aan het werk zijn geweest.

Bedoeld om de overgang van de lagere school naar de middelbare school soepeler te laten verlopen, emotioneel meer weerbaar te worden en beter te kunnen concentreren.

3. De wijze ouder training
Sommige kinderen kunnen zich moeilijk afsluiten voor de indrukken die ze krijgen via hun zintuigen (senses). Ze zijn extra gevoelig voor geluid, licht, geur, smaak of ze zijn heel gevoelig voor sferen of stemmingen. Kinderen kunnen hier heel druk van worden of zich juist terugtrekken. Dit gedrag wordt door hun omgeving niet altijd begrepen. Het is belangrijk dat deze kinderen met hun kwaliteiten herkend worden. Ik vind het belangrijk een veilige sfeer te creëren voor sensitieve kinderen en hun ouders. Ik geef begeleiding aan ouders, waarbij  ouders inzicht en kennis krijgt over wat sensitiviteit is. Daarnaast krijgen ouders tools om te weten hoe met hun sensitieve kind om te gaan, om hun kind veiligheid te kunnen bieden en emotioneel meer weerbaar te maken.

De Wijze Ouder cursus is in eerste instantie bedoeld voor ouders met (hoog) sensitieve kinderen, maar ook ouders zonder (hoog) sensitieve kinderen zijn uiteraard welkom.

In de cursus bespreken we:

  • Wat (hoog)sensitiviteit is
  • Beelddenken en hoogsensitiviteit
  • Omgaan met stress en faalangst
  • Belang van goede communicatie
  • Handvatten hoe om te gaan met het (hoog) sensitieve kind