Evaluatieformulier

Ik lever graag kwaliteit en wil graag leren wat er beter kan.
Als je tevreden bent is het natuurlijk ook fijn om dit te horen.
Vul hier een evaluatieformulier in.

Naam cliënt:
Naam behandelaar:
Datum evaluatie:
Vraag 1. In hoeverre kwam de behandeling overeen met je verwachtingen?
1a. In hoeverre zijn naar jouw mening de gemaakte doelstellingen bereikt?
1b. Kwam de duur van de hulpverlening overeen met jouw wens?
1c. Wat is jouw mening over het bereikte resultaat?
Vraag 2. Hoe stond het met de duidelijkheid van de behandelaar qua adviezen en communicatie?
2a. Bij de aanmelding:
2b. Bij de intake:
2c. Bij het opstellen van het handelingsplan:
2d. Tijdens de behandeling
2e. Bij de afsluiting
Vraag 3. Wat heb je vooral geleerd van deze behandeling?
Vraag 4. Wat heb je gemist of wat had je graag anders gewild?
Vraag 5. Wat had je vooral niet willen missen?