Familieopstellingen

Een methodiek waarin de systemen waarmee we als mens onlosmakelijk verbonden zijn, zoals het huidige gezin en het gezin van herkomst,worden ontrafeld. Het maken van een opstelling kan inzicht geven in wat er zich onbewust in jouw familie- of gezinssysteem afspeelt. Energieën binnen het systeem, die in het dagelijks leven onzichtbaar zijn, zorgen vaak voor ineffectief, ongewenst en soms destructief gedrag bij een of meer familieleden. De invloeden spelen ook als de familieleden fysiek geen contact met elkaar hebben en zelfs na overlijden. De ontstane patronen herhalen zich steeds en worden ook binnen andere relaties geprojecteerd, met als gevolg rolverwarring en verstrikkingen.
Tijdens een opstelling kunnen zich herhalende patronen zichtbaar worden gemaakt en door het plegen van de juiste interventies kan het patroon doorbroken worden.