Focussen

‘Focussen’ is het richten van de aandacht op het lichamelijk ervaren van gedachten en emoties. Klachten die in de therapie besproken worden, kunnen op een lijfelijke manier worden ervaren. Door te focussen op de lichamelijke uiting van psychische klachten, kunnen de klachten helder in kaart gebracht worden. Daardoor worden er nieuwe inzichten verworven in problemen en emoties die aanvankelijk alleen vaag of moeilijk te omschrijven waren.

Het doel van focussen is onder andere emoties beter te kunnen reguleren, en de betekenis van je emotionele reacties beter leren begrijpen. Focussen is een vorm van lichaamsgerichte therapie. In plaats van de term focussen wordt ook wel de Engelse vertaling gebruikt: focusing.

Bij welke klachten?

Focussen wordt toegepast bij veel verschillende klachten, zoals algemene angst, depressie, spanningen, onvrede en posttraumatische stress.

Werkzaamheid

Als je focusing hebt geleerd dan beschik je over een vaardigheid die je in je verdere leven dagelijks kunt toepassen, op elk moment en in allerlei situaties. Focusing helpt je bijvoorbeeld om erachter te komen wat je werkelijk voelt en wat je echt wilt. Het leert je op een positieve manier met zelfkritiek om te gaan.

Focusing helpt je ook om oude pijn en oude patronen los te laten, of die delen van jezelf die je verbannen hebt weer in het geheel van je zelf op te nemen. Het geeft ruimte voor innerlijke groei en er komt energie vrij voor nieuwe ontwikkelingen. Focusing kan ieder ander proces waar je mee bezig bent ten goede komen, bijvoorbeeld je werk, je relaties, je creatieve en spirituele ontplooiing. Wie focusing heeft geleerd, kan anderen daarin laten delen. Het komt de menselijke verhoudingen ten goede, in alle situaties waar mensen met mensen te maken hebben: in de privésfeer, in je werk.

Iedereen kan focusing leren. Sommige mensen focussen van nature. Zij hebben een soort naar binnen gerichte, luisterende aandacht voor wat er lijfelijk in hen omgaat. De meeste mensen moeten het (opnieuw) leren. De één leert het wat makkelijker dan de ander. Een beetje focusing kan al heel wat belevingsruimte geven.

Achtergrond

Eugene Gendlin Ph.D. Amerikaans hoogleraar in psychologie en filosofie onderzocht waarom sommige cliënten baat hadden bij psychotherapie en anderen niet. Hij ontdekte dat de ‘succesvolle cliënt’ op een bepaalde manier met zichzelf en zijn problemen omgaat. Zo’n cliënt wordt zich bewust van de ‘taal’ van lijfelijke signalen. Hij luistert zorgvuldig naar wat zich van binnen aandient en tast af hoe iets in zijn geheel aanvoelt. Door daar woorden, beelden of anderszins uitdrukking aan te geven, ontstaat ruimte voor nieuwe inzichten en gedragsverandering.

Wil je meer weten over focusing? Neem Contact op met Sibylle.