klachtenreglement NVAGT

Klachtenreglement
Als je op wat voor wijze dan ook ontevreden bent, vragen of klachten hebt, commentaar of kritiek hebt, op mijn werkwijze, zou ik het op prijs stellen als je dit met mij bespreekt, zodat we er mogelijk samen uitkomen. Ik kan ervan leren, tot nut van jouw behandeling en die van andere cliënten. Voor het geval we er samen niet uit mochten komen kan een derde (een andere psycholoog) gevraagd worden om in een gesprek verheldering te brengen en zo mogelijk tot een oplossing te komen in de kwestie.

Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan voorzien de beroepsverenigingen in een klachtenregeling en kun je bemiddeling aanvragen van een klachtenfunctionaris/vertrouwenspersoon van één van mijn beroepsverenigingen. De beroepscode, het klachtenreglement met de toelichting daarop is te vinden op de website van het NVAGT .Van deze beroepsvereniging ben ik lid.

Download hier het klachtenprotocol van de NVAGT.

Download hier het stroomschema van de klachtroute voor cliénten van de NVAGT.

Download hier het klachtenformulier van de NVAGT.

In de  nieuwe wet Wkkggz ingegaan per  1-1-2017 wordt verder voorzien in een geschillencommissie, als de bemiddeling van de vertrouwenspersoon of klachtenfunctionaris onvoldoende oplevert. Mocht je je willen beroepen op een vanuit overheidswege ingestelde onafhankelijke geschillencommissie dan kun je hierover informatie lezen op: http://scag.nl.