Klachten

Als gestalttherapeut (en psycholoog) bied ik hulp aan volwassenen, jongeren en kinderen , met lichte tot matig-ernstige psychische, (psycho)somatische of psychosociale klachten. Het uitgangspunt is dat je van klacht naar kracht kunt gaan. Juist door stil te staan bij jezelf, goede aandacht aan jezelf te geven en aan je klachten kun je ervaren welke emotionele problemen er achter de (lichamelijke) klachten schuilgaan.

Ervaar je:  

  • Lichamelijke klachten zonder duidelijke medische verklaring onbegrepen hoofdpijn, buikpijnklachten, benauwdheid, maag- of darmklachten, hoge bloeddruk, rugpijn, nekpijn, hartklachten.
  • Angsten en fobieën: zoals hyperventilatie, nervositeit, angstaanvallen,  fobieën, angst voor het hebben of krijgen van ernstige ziektes, gevoel van overspannenheid.
  • Stemmingsklachten:  heb je gevoelens van somberheid, lusteloosheid, verveling? Of ben je juist heel snel geïrriteerd of druk, innerlijk onrustig?
  • Aanpassingsstoornissen: je bent niet in staat om een nieuw evenwicht te hervinden na ingrijpende levensgebeurtenissen als een overlijden, een verlies,  een ontslag, een ernstig ongeluk, het krijgen van kinderen, het hebben van een handicap of ernstige ziekte.
  • Langerdurende relatie- en gezinsproblemen: heb je problemen met de partner of met de kinderen, of heb je vragen op het gebied van sexualiteit? 
  • Rouw- en verlieswerking: heb je moeite met het verwerken van een verlies van een dierbare of  afscheid van een dierbare, rondom een (kind met) een handicap of lichamelijke achteruitgang, ongewilde kinderloosheid 
  • Werkgerelateerde klachten onder meer burnout, overspannenheid en werkstress.
  • Quarterlife-crisis: je bent eind twintig of begin 30; je hebt keuze mogelijkheden genoeg, maar keuzes voelen aan alsof je er aan vast zit voor heel je leven. Dat geeft stress en heet de dertigersdip of dertigerscrisis. 
  • Assertiviteitsproblemen : vind je het moeilijk op een duidelijke manier goed voor jezelf op te komen, wat je vindt, denkt en voelt. 
  • Slaapproblemen, teveel stress, sexuele problemen en eetproblemen

Met bovenstaande klachten kun je bij mij terecht. Bij ernstige en/of meervoudige problematiek, verslaving of acute crisis en psychoses kan verwijzing naar andere instanties op het gebied van geestelijke gezondheid nodig zijn. Verwijzing zal altijd in overleg met jou gaan.