Klachten

Als psycholoog en gestalttherapeut bied ik hulp aan volwassenen, jongeren en kinderen, met lichte tot matig-ernstige psychische, (psycho)somatische of psychosociale klachten. Het uitgangspunt is dat je van klacht naar kracht kunt gaan. Juist door stil te staan bij jezelf, goede aandacht aan jezelf te geven en aan je klachten kun je ervaren welke emotionele problemen er achter de (lichamelijke) klachten schuilgaan. Ook kun je leren hoe je meer op je eigen gevoel en intuïtie kunt vertrouwen.

Ervaar je:  

 • “Vage” lichamelijke klachten zonder duidelijke medische verklaring onbegrepen hoofdpijn, buikpijn, benauwdheid, maag- of darmklachten, hoge bloeddruk, rugpijn, nekpijn, hartklachten, weinig energie, vermoeidheid.
 • Angsten en fobieën: zoals hyperventilatie, nervositeit, angstaanvallen,  fobieën, angst voor het hebben of krijgen van ernstige ziektes, gevoel van overspannenheid.
 • Depressieve- en somberheidsklachten, stemmingsproblemen:  heb je gevoelens van somberheid, lusteloosheid, verveling, veel piekeren, last van negatieve gedachten? Of ben je juist heel snel geïrriteerd of druk, innerlijk onrustig? Slaap je slecht?
 • Moeite met hervinden van evenwicht: je bent niet in staat om een nieuw evenwicht te hervinden na ingrijpende levensgebeurtenissen als een overlijden, een verlies,  een ontslag, een ernstig ongeluk, het krijgen van kinderen, het hebben van een handicap of ernstige ziekte.
 • Langerdurende relatie- en gezinsproblemen:heb je problemen met je partner  of heb je vragen op het gebied van sexualiteit of met de kinderen, opvoedings- en gezinsvragen?
 • Rouw- en verlieswerking: heb je moeite met het verwerken van een verlies van een dierbare of  afscheid van een dierbare, rondom een (kind met) een handicap of lichamelijke achteruitgang, ongewilde kinderloosheid 
 • Overspannendheids- en burnoutklachten onder meer burnout, overspannenheid en werkstress, moeite met ontspannen, moeilijk kunnen genieten van het leven, teveel stress.
 • Werk- en studieproblemen: o.m. werkstress, werkdruk, conflicten op het werk, keuzeproblemen, omgaan met werkeloosheid, omgaan met vrije tijd na pensioen
 • Levensfaseproblematiek zoals quarterlife-crisis: je bent eind twintig of begin 30; je hebt keuze mogelijkheden genoeg, maar keuzes voelen aan alsof je er aan vast zit voor heel je leven. Dat geeft keuzestress en heet de dertigersdip of dertigerscrisis of je hebt problemen met ouder worden. 
 • Trauma’s: terugkerende nare herinneringen, herbeleving van traumatische gebeurtenissen
 • Problemen met je eigenwaarde en/of zelfvertrouwen
 • Assertiviteitsproblemen: vind je het moeilijk op een duidelijke manier goed voor jezelf op te komen, wat je vindt, denkt en voelt. 
 • Slaapproblemen, teveel stress en eetproblemen
 • Opvoedings- en gedragsproblemen: waaronder ook autisme en (hoog)gevoeligheid, moeite om boosheid te controleren
 • Sexuele klachten
 • Zingevingsvragen/onvrede: vragen als: “is dit alles”, “waar leef ik voor”, “wat is het diepere doel van mijn leven”?

Doorverwijzing (contra-indicatie)
Met bovenstaande klachten kun je bij mij terecht. Bij ernstige en/of meervoudige problematiek, verslaving, manische-depressiviteit of acute crisis, grote crisisgevoeligheid (frequente suïcide-pogingen, ernstig zelfverwonding; een ernstig gevaar voor zichzelf of de ander), psychoses en forensische problematiek is verwijzing naar andere instanties op het gebied van geestelijke gezondheid nodig. Dat betekent dat ik bij echte psychiatrische problemen geen hulp kan bieden. Verwijzing zal altijd in overleg met jou gaan en meestal verwijs ik je dan terug naar je huisarts.

Gestalttherapiepraktijk Twente biedt geen 24-uurs bereikbaarheid en beschikbaarheid. In geval je in crisis raakt, buiten mijn werktijden, dan kun je je bij je huisarts of anders de huisartsenpost Twente bellen (088 555 11 55)  voor acute hulp.