Lidmaatschappen

Lidmaatschappen

  • Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestaltherapie en gestalttheorie (NVAGT); (www.nvagt-gestalt.org)
  • Europese Associatie van Gestaltpsychotherapie (EAGT); www.eagt.org
  • Nederlandse Associatie voor Psychotherapie: Europees gecertificeerd psychotherapeut (www.nap-psychotherapie.nl)
  • HBO Register Beroepsbeoefenaren Natuurlijker gezondheidszorg (www.rbcz.nl)
  • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP); (www.psynip.nl)
  • Werkgroep Lichaamsgericht werkende psychologen van het NIP(www.psynip.nl)