Meldcode

 

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling help professionals met het signaleren en handelen bij (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling.

  • ik houd me aan de meldcodes huiselijk geweld en kindermishandeling

Hoe werkt de meldcode?

De meldcode is niet alleen bedoeld voor (vermoedens van) fysiek geweld, maar ook psychisch of seksueel geweld en verwaarlozing. De 5 stappen in de meldcode helpen professionals vanaf het moment van signaleren tot aan het besluit over het al dan niet doen van een melding bij Veilig Thuis.