Persoonsgerichte therapie

Cliëntgerichte of Rogeriaanse therapie
Cliëntgerichte therapie is een vorm van psychotherapie waarbij de belevingswereld van jou centraal staat. Het heeft als uitgangspunt dat een mens van nature geneigd is tot zelfactualisering en persoonlijke ontwikkeling. Vanuit dit uitgangspunt wordt geloofd in de mogelijkheden van een mens om zelf eigen keuzes te maken en te komen tot zelfaanvaarding.

Gestalttherapie
Gestalttherapie wordt wel de therapie van het contact genoemd. Contact met andere mensen en de wereld waarin je leeft, is een eerste levensbehoefte, net als zuurstof en water. Gezin, werk, vrienden, de natuur en de rest van de wereld: je bent altijd onderdeel van je omgeving. En we ervaren psychische problemen wanneer het contact met onze omgeving is verstoord en we onvoldoende in staat zijn het contact te herstellen. Gestalt richt zich op het herstel van het contact met jezelf en je omgeving. Het gaat erom dat je besef krijgt van datgene wat dergelijk contact in de weg staat. Een belangrijk onderdeel hierbij is het opsporen van onaffe zaken. Dit zijn de belevingen die in je leven niet overeenkomstig je eigen behoeften zijn afgerond en dus op de achtergrond om aandacht blijven vragen.

Psycho-analyse en kortdurende psychodynamische psychotherapie
Psychoanalyse is een langdurige gespecialiseerde behandeling voor complexe psychische problematiek. In kortdurende psychodynamische psychotherapie wordt getracht contact te maken met onbewuste processen waarbij ik je begeleid bij jouw oplossingsvermogen. Centraal staat een sterke gerichtheid op gevoelsbeleving in het hier en nu.

Familie-opstellingen
Een methodiek waarin de systemen waarmee we als mens onlosmakelijk verbonden zijn, zoals het huidige gezin en het gezin van herkomst,worden ontrafeld. Het maken van een opstelling kan inzicht geven in wat er zich onbewust in jouw familie- of gezinssysteem afspeelt. Energieën binnen het systeem, die in het dagelijks leven onzichtbaar zijn, zorgen vaak voor ineffectief, ongewenst en soms destructief gedrag bij een of meer familieleden. De invloeden spelen ook als de familieleden fysiek geen contact met elkaar hebben en zelfs na overlijden. De ontstane patronen herhalen zich steeds en worden ook binnen andere relaties geprojecteerd, met als gevolg rolverwarring en verstrikkingen.
Tijdens een opstelling kunnen zich herhalende patronen zichtbaar worden gemaakt en door het plegen van de juiste interventies kan het patroon doorbroken worden.