De stem is een verfijnd instrument waarmee we uitdrukking geven aan onze gevoelens, verlangens en gedachten.

Letterlijk door de woorden die we spreken, maar ook door de klanken die we maken. Werken met stem, zang en lied is een eenvoudig en krachtig middel in coaching en therapie.

De stem en de klanken spreken het onbewuste aan. Al klank gevend komen blokkerende krachten vrij en sluimerende kwaliteiten in het licht. De expressieve kracht van de stem zorgt ervoor dat het niet ‘zwaar’ wordt. Zo kun je op een speelse manier toch aan wezenlijke thema’s werken. Dat geldt zowel voor het werken met ‘vrije klanken’ als voor het lied.